Går gåvan bara till svensk forskning?

Jag skänker pengar till olika forskningsfonder som Cancerfonden, Hjärnfonden och Hjärt-Lungfonden, som alla är beroende av frivilliga gåvor. Den information jag får från dem ger intrycket att forskning på respektive område bara bedrivs i Sverige. Ibland beskrivs forskning som sker i samarbete mellan flera universitet i Sverige, ibland vilka framsteg som svensk forskning har gjort.

Men det som man försöker hitta bote­medel mot är väl globala problem? Nog måste väl forskning på dessa områden bedrivas i fler länder? Finns det hinder som gör att svensk forskning inte får ta del av andra länders forskningsresultat? /Sivert Bohlin

Publicerad

Bild: Getty images

Svar av Gunilla Enblad, onkolog, professor vid Uppsala universitet och överläkare vid Akademiska sjukhuset, f.d. ledamot i Cancerfondens styrelse

Frågeställaren har helt rätt – forskningen är internationell. Jag tror att de svenska organisationerna vill lyfta fram svensk forskning för att givare ska få se vad de konkret bidrar till.

Fråga en forskare

Har du en fråga till en forskare? Mejla fraga@fof.se

Just finansiering av forskning är nämligen ofta nationell – svenska forskningsfonder fokuserar på forskning som bedrivs i Sverige, medan motsvarande organisationer utomlands stöder forskning i sina länder. Men resultaten av all forskning, svensk såväl som utländsk, publiceras i erkända internationella tidskrifter, så svenska forskare får snabbt del av nya internationella forskningsrön. Dessutom presenteras många nya resultat på internationella kongresser. Slutligen bedriver de flesta svenska forskare även internationella samarbeten.

F&F i din mejlbox!

Håll dig uppdaterad med F&F:s nyhetsbrev!

Beställ nyhetsbrev

Prenumerera på Forskning & Framsteg!

10 nummer om året och dagliga nyheter på webben med vetenskapligt grundad kunskap.

Beställ idag
Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor