Spara är snabbaste sättet att få ner elpriset

Elbesparingar är effektivast för att få ner elpriserna i vinter. En besparing på 10 procent, vilket är EU:s mål, kan enligt en ny rapport halvera elpriset i södra Sverige.

Publicerad

Att dra ner på värmen är ett bra sätt för att minska elnotan i vinter, visar rapporten från Energiforsk.
Bild: Getty images

EU-kommissionen har föreslagit att medlemsländerna ska minska elförbrukningen med 10 procent i vinter. Om målet uppnås skulle det kunna halvera elpriserna i södra Sverige, visar en ny rapport från elbranschens forskningsföretag Energiforsk.

I rapporten jämförs tre olika åtgärder för att snabbt få ner elpriserna som stigit till följd av kriget i Ukraina. Det första är att minska elförbrukningen genom energibesparingar som att sänka värmen och ta kortare duschar, det andra att öka elproduktionen och den tredje åtgärden som undersökts är att öka överföringen av el från norra till södra Sverige.

Markus Wråke är vd på elbranschens forskningsföretag Energiforsk.
Bild: Energiforsk

Spara el – mest effektiv

Resultatet visar att elbesparingar är det snabbaste och mest effektiva sättet att snabbt få ner elpriserna. För varje procent som efterfrågan på el minskar i Europa så sjunker elpriset i södra Sverige med omkring 17 öre per kilowattimma inklusive moms visar modellberäkningarna.

– En snabb minskning av elanvändningen får stor effekt och bör genomföras på kort sikt. Men vi kan inte spara oss igenom en hel klimatomställning. På längre sikt behöver vi också investera i energieffektivisering och bygga ny elproduktion, säger Markus Wråke, vd på Energiforsk.

Om Europa skulle nå målet och minska elförbrukningen med tio procent skulle det innebära att priset på el minskar med omkring 1,70 kronor per kilowattimma i elområde 3 och 4 i södra Sverige. Det motsvarar ungefär en halvering jämfört med elpriserna i augusti, konstaterar Energiforsk.

Mer export pressar elpriset

Beräkningarna visar också att det lönar sig att spara el enbart i södra Sverige. En minskning med fem procent skulle få priserna att sjunka med cirka 40 öre per kilowattimma.

– Det var förvånande att det fick så stor effekt, men det visar att elsystemet är väldigt känsligt och små förändringar kan ge stort utslag, säger Markus Wråke.

Genom att spara el här hemma går mer el på export. När exportkablarna fylls påverkas Sverige av de högre priserna i övriga Europa under färre timmar. Mer export från Sverige bidrar också till att sänka elpriserna på kontinenten.

Ökad elproduktion

Det andra alternativet som Energiforsk analyserat var att snabbt öka elproduktionen i södra Sverige genom att starta alla anläggningar som inte är i bruk. Det skulle kunna leda till en prissänkning på knappt 30 öre per kilowattimma under vinterperioden. Men samtidigt skulle utsläppen öka om de eldas med fossila bränslen.

Det tredje alternativet, att öka överföringen av el mellan norra och södra Sverige, skulle sänka  priserna i södra Sverige med cirka 35 öre per kilowattimma under vintern. Samtidigt skulle priserna i norra Sverige stiga med omkring 1,40 kronor per kilowattimma.

F&F i din mejlbox!

Håll dig uppdaterad med F&F:s nyhetsbrev!

Beställ nyhetsbrev

Prenumerera på Forskning & Framsteg!

10 tidningsnummer om året och dagliga nyheter på fof.se med kunskap baserad på vetenskap.

Beställ idag
Publicerad

Teknik

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor