Värmer kärnkraften haven?

Ungefär två tredjedelar av energin från kärnkraft leds väl bort med kylvatten och hamnar i havet. Hur mycket värme bidrar världens kärnreaktorer med till den globala uppvärmningen? /Lars Hermansson

Publicerad

Värmen som kyls bort i kärnkraftverk är en försumbar del av den globala uppvärmningen.
Bild: Getty images

Svar av Filip Johnsson, professor i uthålliga energisystem, Chalmers tekniska högskola

Den av människan skapade globala uppvärmningen beror på ökade utsläpp av växthusgaser samt förändrad markanvändning. Bidraget till den globala uppvärmningen från den värme som alstras på grund av människans aktiviteter är försumbar på global nivå och detta gäller därför även den värme som kyls bort i kärnkraftverk. Detta inses om man jämför solens instrålning till jorden (173 000 TW) vilken är ungefär 10 000 gånger högre än vad mänskligheten tillför med alla sina aktiviteter (18 TW) och mer än 250 000 gånger den effekt som kyls bort i kärnkraftverken (0,6 TW).

Fråga en forskare

Har du en fråga till en forskare? Mejla fraga@fof.se

För den som undrar hur vi räknat:

  • Den energi som människans aktivitet tillför globalt är ungefär 162 000 TWh per år, vilket motsvarar en effekt på 162 000 TWh/8 760 h = 18,5 TW.
  • I världens kärnkraftverk frigörs totalt 8 000 TWh ur bränslet per år, varav drygt 2 500 TWh omvandlas till el. Det som kyls bort är alltså 8 000 TWh – 2 500 TWh = 5 500 TWh. Det motsvarar en effekt om 5 500 TWh/8 760 h = 0,6 TW. Solinstrålningen till jorden är 173 000 TW. (Uppgifter hämtade från World nuclear association samt Ekonomifakta.se.)

Enheter

  • TW = Terawatt, tusen miljarder watt
  • TWh = Terawattimmar

F&F i din mejlbox!

Håll dig uppdaterad med F&F:s nyhetsbrev!

Beställ nyhetsbrev

Prenumerera på Forskning & Framsteg!

10 tidningsnummer om året och dagliga nyheter på fof.se med kunskap baserad på vetenskap.

Beställ idag
Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor