Hur kan minnestest visa på kommande alzheimer?

I en artikel i F&F 5/2023 står att man nu med 80 procents säkerhet kan screena för sjukdomen alzheimer tio år innan sjukdomen bryter ut, med hjälp av blodprov i kombination med ett minnestest. Men om symtomen visar sig först tio år senare – hur kan då ett minnestest tillföra något för analysen?
/J-O Lundström

Publicerad

Blodprov i kombination med minnestest används för att förutse demens.
Bild: Getty images

Svar av Sophia Schedin Weiss, forskare i medicinsk biokemi, Karolinska institutet

Alzheimers sjukdom är en kronisk sjukdom där sjukdomsprocessen påbörjas långt innan tydliga symtom uppträder. Diagnosen ställs i dag ofta sent, när uppenbara symtom på demens redan förekommer, såsom problem med närminne, svårigheter att känna igen sig i olika miljöer och förändrad personlighet. De första symtomen på sjukdomen är mer subtila och kan till exempel yttra sig i försämrad kapacitet att utföra komplexa uppgifter. Dessa symtom märker patienten och anhöriga ofta inte av i vardagen men kan delvis fångas upp av minnestester.

Ett lite sämre minne behöver dock inte vara tecken på alzheimer. Därför måste minnestester kombineras med andra data. I vår studie byggde vi en statistisk modell med data från blodprov och minnestester, som med cirka 80 procents säkerhet kunde förutsäga om en individ i framtiden skulle få en alzheimerdiagnos eller inte.

Fråga en forskare

Har du en fråga till en forskare? Mejla fraga@fof.se

Samtliga personer var friska från början, och de som drabbades av Alzheimers sjukdom fick diagnosen i genomsnitt efter ungefär tio år. Metoden är inte tillräckligt exakt för att ställa diagnos men kan användas för att identifiera personer med hög risk att drabbas av alzheimer.

F&F i din mejlbox!

Håll dig uppdaterad med F&F:s nyhetsbrev!

Beställ nyhetsbrev

Prenumerera på Forskning & Framsteg!

10 tidningsnummer om året och dagliga nyheter på fof.se med kunskap baserad på vetenskap.

Beställ idag
Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor