Blodprov förutspår alzheimer tio år innan symtom

Ett nytt sockertest banar väg för en screeningmetod för Alzheimers sjukdom. De svenska forskarna kunde dels förutspå sjukdom med 80 procents säkerhet ungefär tio år innan symtom, dels se hur snabbt sjukdomen riskerar att utvecklas.

Publicerad

Alzheimers sjukdom skapar problem med minnet och den drabbade får svårt att hitta ord och att förstå sammanhang.
Bild: Getty images

Forskningen kring Alzheimers sjukdom fortsätter att ta stora kliv framåt. Den svenskutvecklade antikroppen lekanemab fick många rubriker nyligen för att ha lyckats bromsa sjukdomsförloppet till viss del. En amerikansk antikropp är också på väg. Även enkla blodtester, som mäter viktiga biomarkörer för alzheimer, utvecklas snabbt. Nu har svenska forskare upptäckt att en sockermolekyl är förändrad tidigt i sjukdomsprocessen och därför kan användas som biomarkör för att förutse risken att utveckla alzheimer lång tid innan symtomen märks. 

Alzheimers sjukdom tros orsakas när proteinet beta-amyloid bildar så kallade amyloidplack i hjärnan och för att proteinet tau skapar trådliknande strukturer, så kallad fosforylerad tau. 

– Vi ser att glykanerna, som är en sorts sockermolekyler som sitter på ytan av proteinerna, hänger intimt ihop med tau. Och nu har vi utvecklat en ny metod för att diagnostisera Alzheimers sjukdom cirka tio år innan demensen bryter ut, säger Sophia Schedin Weiss, docent i medicinsk biokemi vid Karolinska institutet och en av forskarna bakom studien.

Sophia Schedin Weiss vid Karolinska institutet är en av forskarna bakom studien.
Bild: Linda Weiss.

Testpersoner följdes i 17 år

Studien bygger på 233 personer, som var 60 år eller äldre när de provtogs första gången.
– Det här är en populationsstudie på slumpvis utvalda individer, som vi följt upp över tid med blodprov och kognitiva tester, säger hon.

Deltagarna följdes i 17 år. Under tiden utvecklade 51 av dem trolig alzheimer. De som hade matchande nivåer av glykaner och tau hade drygt två gånger ökad risk för alzheimer. Sophia Schedin Weiss och hennes kollegor kunde också se hur snabbt sjukdomen riskerar att utvecklas. Enligt forskarna kan blodprovet tillsammans med ett minnestest samt en koll om man har riskgenen APOE4 screena för Alzheimers sjukdom med 80 procents säkerhet.

I dag upptäcks alzheimer sent, när sjukdomen redan är ett faktum. 
– När man har större utbud av läkemedel på marknaden skulle jag kunna föreställa mig att det är bra att veta i förväg om sjukdomen är på väg. Genom ett enkelt blodtest tror jag att vi kommer kunna hitta patienter med risk för sjukdomen tidigare och att de förhoppningsvis kan hänvisas till minneskliniker, säger hon.

Kaj Blennow vid Göteborgs universitet forskar också på biomarkörer för Alzheimers sjukdom.
Bild: Johan Wingborg.

Behöver testa olika biomarkörer

Kaj Blennow, professor i neurokemi vid Göteborgs universitet, forskar också på biomarkörer för att upptäcka Alzheimers sjukdom tidigt. 

– Jag tycker att forskarna i Stockholm har gjort ett väldigt spännande fynd. De ser sambandet och kan hitta en koppling till progressionshastigheten. Andra forskare har tidigare undersökt beta-amyloid och sett på gruppnivå att den börjar förändras tio, femton år innan symtom, i det fallet var träffsäkerheten 81 procent. Men man behöver testa olika varianter av biomarkörer, säger han.

En sorts blodtester som han och hans kollegor har tagit fram kan mäta fosforylerat tau, de trådliknande strukturerna, men det är inte tänkt att användas för screening utan för att hjälpa till att ställa diagnos genom att hitta personer med tidiga symtom. 

– Det kommer att börja användas i primärvården under 2023. Vi får snart behandling mot Alzheimers sjukdom med antikroppen lekanemab och för att hitta rätt patienter – och även följa effekten av behandlingen – är det viktigt med biomarkörer, säger han.

Eftersom det ännu inte finns någon bromsbehandling som kan sättas in innan man får symtom tror han att det dröjer innan vi börjar screena brett. 

– Men när vi har behandlingar som förebygger sjukdomsutveckling gäller det att inte stå handfallen, säger han.

F&F i din mejlbox!

Håll dig uppdaterad med F&F:s nyhetsbrev!

Beställ nyhetsbrev

Prenumerera på Forskning & Framsteg!

10 nummer om året och dagliga nyheter på webben med vetenskapligt grundad kunskap.

Beställ idag
Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor