Varför fastnar långtradare på vinterväg?

Varför är det så svårt för just långtradare att köra i vinterväglag? Det är oftast de som blockerar vägen vid snöoväder och halka. Ibland har de glidit av körbanan men lika vanligt är att de bara stannat i en backe eller på en avfart.
/Jonas

Publicerad
Lastbil har fastnat i snön, räddningsfordon på plats.

Förare av tunga fordon måste köra extra försiktigt vid dåligt väglag.
Bild: Getty images

Svar av Jonas Jansson, trafikforskare, Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI

Tunga fordon stöter ofta på utmaningar under vinterväglag, och detta kan härledas till flera faktorer. En av de viktigaste orsakerna är skillnader i konstruktionen av vinterdäck för tunga fordon jämfört med personbilsdäck. Tunga fordon kräver däck med en hårdare gummiblandning för att klara av tyngre vikt, vilket gör att greppet på snö och is är betydligt sämre än för vinterdäck för personbilar.

En annan viktig faktor är förarens begränsade möjlighet att anpassa sitt beteende på vägen. Tunga fordon, som lastbilar, har längre bromssträckor och reagerar långsammare på styrkommandon jämfört med personbilar. Detta gör att föraren har mindre utrymme för att snabbt anpassa sig till förändrade vägförhållanden, särskilt när det gäller snö och is.

Vidare så kan tyngden på de drivande hjulen variera beroende på hur fordonet är lastat. En dragbil med påhängsvagn (semitrailer) där lasten är placerad för långt bak riskerar att få för liten tyngd på drivaxeln och får då direkt sämre framdrivningsförmåga på hala vägar.

Ytterligare en faktor är att förare av tunga fordon, speciellt åkare från andra länder, ofta betalas per körda kilometer – en incitamentsstruktur som kan skapa en pressande situation där föraren känner sig tvingad att leverera lasten i tid för att upprätthålla sin inkomst. Detta kan leda till att föraren tar större risker och överskrider säkerhetsgränserna för att undvika förseningar.

Fråga en forskare

Har du en fråga till en forskare? Mejla fraga@fof.se

Det är av yttersta vikt att förare av tunga fordon är medvetna om dessa utmaningar och anpassar sitt beteende och hastighet efter rådande vägförhållanden. Dessutom är det avgörande att arbetsgivare och transportföretag främjar en säkerhetskultur som prioriterar förarens och allmänhetens säkerhet framför strikta tidslinjer.

För mer information om problemen med tunga fordon och halka vintertid så har Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, nyligen publicerat en utredning av reglerna för vinterdäck till tunga fordon: ”Utredning av regler för vinterdäck till tunga fordon: Ett regeringsuppdrag”

F&F i din mejlbox!

Håll dig uppdaterad med F&F:s nyhetsbrev!

Beställ nyhetsbrev

Prenumerera på Forskning & Framsteg!

10 tidningsnummer om året och dagliga nyheter på fof.se med kunskap baserad på vetenskap.

Beställ idag
Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor