Säkrare förare med riskträning i simulator

En älg på vägen, en hal kurva eller ett barn som springer ut framför en buss kan leda till svåra olyckor, särskilt med en ovan förare bakom ratten. Ett test i simulator kan upptäcka förare med bristande riskmedvetenhet före uppkörningen.

Publicerad

Körsimulator från VTI som användes för studien.
Bild: Björn Lidestam, VTI.

Unga förare med färskt körkort är överrepresenterade i olycksstatistiken. De får också oftare än andra åldersgrupper sitt körkort indraget.

Forskare vid Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, har i en ny studie undersökt om ett test i en körsimulator kan komplettera förarprovet. Tanken är att hitta dem som har låg riskmedvetenhet och som skulle behöva öva mer innan de är redo att ta körkort.

– Det är svårt att styra över vad som ska hända under ett körprov så det blir väldigt mycket ett stickprov, men i en simulator kan vi bestämma. Dessutom är det repeterbart, säger Birgitta Thorslund, ansvarig för studien och numera forskare vid Linköpings universitet.

Älg på vägen

Några dagar före det riktiga förarprovet fick 70 elever på en trafikskola göra ett simulatortest som gick ut på att köra på landsväg, i stadstrafik och på motorväg under cirka 30 minuter. Under körningen inträffade totalt 16 riskfyllda situationer. En älg kunde till exempel springa ut på vägen eller ett barn framför en buss. I testet ingick även halt väglag och vänstersvängar i korsningar med mötande trafik.

– Syftet är inte att det ska ersätta körprovet utan fungera som ett komplement för att säkerställa att de som kommer till körprovet är redo, säger Birgitta Thorslund.

Resultatet visar att av de förare som senare fick godkänt på sitt förarprov hos Trafikverket var det hela 71 procent som fick underkänt i simulatortestet. De var framförallt dåliga på att uppmärksamma oskyddade trafikanter och hade inte full koll på företrädesregler. Själva ansåg dock körkortsaspiranterna att de hade kört bättre än medelbilisten.

– Det visar att många som klarar körkortet inte är redo utan behöver träna mer för att öka sin riskmedvetenhet, säger Birgitta Thorslund.

Vanligt för yrkesförare

Å andra sidan fanns det en grupp som klarade simulatortestet men missade uppkörningen. En orsak kan vara att de blev mer nervösa i en riktig bil.

Simulatorer används i dag bara vid ett fåtal trafikskolor men är vanliga till exempel för utbildning av yrkesförare. En fördel med simulatorer är att de ger möjlighet till mängdträning utan att störa den vanliga trafiken. Det går också att träna manövrering på ett säkert sätt utan att slita på fordon och miljö.

Birgitta Thorslund berättar att forskningen ska drivas vidare i form av ett doktorandprojekt för att bland annat ta fram riktlinjer för användning av simulatorer i förarutbildningen.

F&F i din mejlbox!

Håll dig uppdaterad med F&F:s nyhetsbrev!

Beställ nyhetsbrev

Prenumerera på Forskning & Framsteg!

10 tidningsnummer om året och dagliga nyheter på fof.se med kunskap baserad på vetenskap.

Beställ idag
Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor