Kritik mot simulering av smittspridning

En ny simulering av smittspridningen i Sverige visar att så många som 80 000 kan komma att dö av corona i Sverige. Men simuleringen får kritik för att bygga på felaktiga antaganden.

Publicerad
Det är helt orimligt att så många som 80 000 skulle kunna dö av corona i Sverige, menar kritiker.
Bild: Getty Images

Simuleringar används som ett sätt att utforska vad olika åtgärder får för effekt på smittspridningen. Forskare från Uppsala universitet, Karolinska institutet och Kungliga tekniska högskolan i Stockholm har simulerat hur corona-smittan sprids i det svenska samhället. Resultatet, som publicerats på en server för ej fackgranskade artiklar, visar att smittan kommer att nå en topp i början av maj. Behovet av intensivvårdsplatser kommer att vara 40 gånger större än de som fanns tillgängliga vid utbrottets början. Eftersom platserna fördubblats sedan dess betyder det att 20 gånger fler platser skulle behövas jämfört med dagens nivå för att kunna ta emot alla.

Modellen visar också att det totala antalet döda i covid-19 i Sverige kan komma att uppgå till cirka 80 000. Den 15 april meddelade Folkhälsomyndigheten att siffran över antalet döda ligger på 1 203.

Kritiken: Det är helt orimligt

Tom Britton, professor i matematik vid Stockholms universitet har sett rapporten och anser att det är helt orimligt att så många som 80 000 skulle kunna dö av corona i Sverige.

– Rapporten bygger på orimliga antaganden över hur många som smittas och hur stor andel som dör. Ingen vet riktigt vad dödligheten är men den brukar skattas mellan 0,2 procent upp mot 1 procent. Här räknar man bara med den högre siffran, säger Tom Britton.

Han poängterar att alla simuleringsmodeller bygger på stora osäkerheter och att forskarna här inte beskrivit osäkerhetsfaktorerna i modellen tillräckligt noga.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor