Bör elbilar låta?

Förr, när nyheter om elbilar mest handlade om framtiden, talades det en hel del om att bilarna behövde särskilt designade ljud, så att folk hörde dem och inte blev påkörda. Nu när elbilarna finns överallt märker jag inte något sådant. När de rullar långsamt hörs i stort sett ingenting. Har man tänkt om när det gäller riskerna med detta? /Ingemar

Publicerad
elbild som tankas i city

Bild: Getty images

Svar av Johan Fagerlönn, forskare vid RISE Research Institutes of Sweden

Fram till 2019 har bil­till­ver­kar­na fått bestämma själva i denna fråga. Därför rör sig elbilar både med och utan extra ljud i vår trafik i dag. I vissa modeller kan föraren välja om funktionen ska vara aktiverad eller inte.

Sedan 2019 kräver dock EU att nya eldrivna bilar ska vara utrustade med ett system som spelar upp ett ljud till omgivningen vid låga hastigheter. Anledningen är att olycksrisken verkar öka om fordonen är alltför tysta. Frånvaron av ljud blir särskilt problematisk för synskadade som förlitar sig på hörseln för att upptäcka fordon i trafiken. Inledningsvis gällde bestämmelserna enbart nya modeller, men sedan 2021 gäller de alla nya el- och elhybridbilar.

Bilarna har därför en högtalare som spelar upp ett ljud upp till 20 km/h. Över denna hastighet skiljer det inte så mycket ljudmässigt mellan en elbil och exempelvis en dieselbil. Fordon som redan låter tillräckligt mycket vid låga hastigheter, till exempel vissa ellastbilar, undantas från kravet.

Fråga en forskare

Har du en fråga till en forskare? Mejla fraga@fof.se

Men trots de nya kraven är elbilar fortfarande ganska tysta vid låga hastigheter. Ljudet uppfattas ofta som ett svagt hummande eller svepande. Det kan även vara svårt avgöra om det faktiskt kommer från ljudsystemet, eller från elmotorn eller andra delar av bilen.

En högre ljudnivå skulle möjligen vara positivt för trafiksäkerheten. Men det skulle även innebära att fordonen bidrar till mer buller och kanske upplevs som mer störande. Att elfordon är tystare än fordon med förbränningsmotor är positivt för bullernivån. Det finns dock anledning att fortsätta studera effekterna av ljudsystemen och om de krav som ställs på fordonstillverkarna i dag bör förändras.

F&F i din mejlbox!

Håll dig uppdaterad med F&F:s nyhetsbrev!

Beställ nyhetsbrev

Prenumerera på Forskning & Framsteg!

10 tidningsnummer om året och dagliga nyheter på fof.se med kunskap baserad på vetenskap.

Beställ idag
Publicerad

Teknik

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor