Är elbilen verkligen hållbar?

Kan världens befolkning köra lika mycket bil som i dag utan miljöproblem om alla kör elbil? Hur mycket solcellspaneler skulle det till exempel krävas för att driva lika många elbilar som det i dag finns fossildrivna bilar?

/Torbjörn Sand

Publicerad

Det kommer att behövas en palett av lösningar för att klara av fossilfri elproduktion globalt.
Bild: Istock

Elbilar, eller i ett bredare perspektiv att elektrifiera alla typer av vägfordon, är en viktig och möjlig dellösning för framtidens transporter. Elektricitet kan framställas på en mängd olika sätt från förnybara källor, vilket är viktigt eftersom hela samhället måste nå mycket nära nollutsläpp av växthusgaser på ett par decennier för att undvika omfattande klimatförändringar. Andra fördelar med elbilar är minskade lokala och regionala föroreningar, inklusive buller. Det är också ett sätt att spara samhällets tillgängliga biobränslen till sådant som är svårare att driva på el, exempelvis fartyg och flyg.

Men all teknik har nackdelar och utmaningar. Produktion av elbilar, inklusive batterier och annan ny fordonselektronik, kräver större mängder av flera olika metaller än bilar med konventionell drift. Sett till fordonens livscykel flyttar därför delar av miljöbelastningen från användning till produktion. Men dessa nackdelar kan minskas över tid med en mer medveten design, förbättrade utvinnings- och tillverkningsprocesser, ökad återvinning samt omställning till fossilfri energi i alla produktionsled.

Vad gäller elproduktion så fortsätter solceller att öka globalt. Eftersom även solcellsproduktion innebär en miljöbelastning finns också där ett behov av mer utvecklad återvinning.

Det kommer dock att behövas en palett av lösningar för att klara av fossilfri elproduktion globalt, och stora nyinvesteringar i elproduktion kommer att krävas även om vi inte räknar in fordonsflottan. Elektrifiering av alla vägtransporter, inklusive tunga fordon på så kallade elvägar, skulle förvisso innebära en ökning av den totala mängd elektricitet som måste produceras (cirka 10–40 procent mer för Skandinavien och Tyskland år 2050, enligt en studie gjord 2017 av Maria Taljegård med kollegor här på Chalmers). Men tack vare möjligheten att lagra energi i batterier och en högre utnyttjandegrad av exempelvis vindkraft blir motsvarande extra behov av nya kraftverk inte lika stor (cirka 0–15 procent extra kapacitet enligt samma studie).

Det finns också andra trender jämte elektrifiering inom transportsektorn som på sikt kan komma att påverka den totala bilflottans storlek, framför allt automatisering och delning.

/Anders Nordelöf, forskare inom livscykelanalys av fordon och teknisk doktor i miljösystemanalys vid Chalmers

F&F i din mejlbox!

Håll dig uppdaterad med F&F:s nyhetsbrev!

Beställ nyhetsbrev

Prenumerera på Forskning & Framsteg!

10 tidningsnummer om året och dagliga nyheter på fof.se med kunskap baserad på vetenskap.

Beställ idag
Publicerad

Okategoriserad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor