Omstritt forskningscenter i Göteborg tvingas stänga

Ett västsvenskt forskningscenter som bland annat arbetat med tankestyrda proteser stängs med omedelbar verkan. Forskning & Framsteg har tidigare avslöjat att forskare bakom den så kallade robotarmen mörkat om livsfarliga biverkningar.

Publicerad

En kommitté vid Chalmers tekniska högskola har hittat allvarliga brister hos Center for Bionics and Pain Research (CBPR), en forskningsorganisation som drivs i samarbete med Göteborgs universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Verksamheten är nu stoppad.
Bild:
Johan Bodell / Chalmers tekniska högskola

– Vi ser förstås mycket allvarligt på det här, säger Petter Falkman, professor i automation vid Chalmers tekniska högskola.

I höstas tog han över ansvaret för Center for Bionics and Pain Research (CBPR) som grundades 2020 av Chalmers tekniska högskola, Sahlgrenska universitetssjukhuset och Göteborgs universitet.

Centret leddes från början av Max Ortiz Catalán, tidigare professor i elektroteknik på Chalmers tekniska högskola. En utredning om hans sätt att leda verksamheten ledde till att han fick en skriftlig varning och blev avsatt som chef för två år sedan.

– Av sekretesskäl kan jag inte gå in på vad anklagelserna handlade om, säger Petter Falkman.

När en ytterligare utredning om Max Ortiz Cataláns ledarstil inleddes i september förra året valde han att säga upp sig. Numera är han verksam vid Bionics institute, ett forskningscenter i Melbourne i Australien.

Granskning inleddes på Chalmers

Men problemen vid CBPR gäller inte bara ledarskapet. Under vintern har Chalmers fått tillgång till ny information om problem med själva forskningen. Det ledde till att Etik- och oredlighetskommittén på Chalmers inledde en granskning. Forskning & Framsteg har begärt ut kommitténs rapport men Chalmers har ännu inte skickat den med hänvisning till sekretessprövning.

Av ett pressmeddelande framgår dock bland annat att forskning bedrivits utan tillräckliga tillstånd, och att känsliga personuppgifter inte hanterats i enlighet med lagstiftningen. Dessutom finns brister i avtal och vetenskaplig kvalitetssäkring.

Problemen ledde till att av Chalmers tekniska högskola, Sahlgrenska universitetssjukhuset och Göteborgs universitet beslutade att tills vidare stoppa all verksamhet vid CBPR. Tretton medarbetare – doktorander, forskningsingenjörer och postdocs – är omedelbart berörda. Petter Falkman informerade gruppen vid ett möte nu på torsdagen den 25 april.

– Naturligtvis blev de väldigt ledsna. Men vi kommer att försöka hjälpa dem på bästa sätt, säger han.

Personuppgifter har hanterats bristfälligt

Chalmers har kontaktat Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) med anledning av bristfällig hantering av personuppgifter inom CBPR. Dessutom har universitetet bett Läkemedelsverket att utreda om CBPR har följt det regulatoriska regelverket. Man har också beslutat att starta en extern utredning för att ta reda på om CBPR arbetat på ett oredigt sätt ända sedan starten.

I september 2022 avslöjade Forskning & Framsteg att Max Ortiz Catalán och hans medarbetare publicerat till synes lovande resultat om en tankestyrd armprotes i världens högst rankade medicintidskrift New England Journal of Medicine – utan att berätta att en person som utrustats med protesen fick livshotande sepsis. Avslöjandet ledde till att New England Journal of Medicine krävde att forskarna skulle rätta artikeln och redovisa de utelämnade uppgifterna.

Fallet prövades även av Nämnden för oredlighet i forskning, som friade forskarna. Men ordföranden och två nämndemän tyckte att de borde fällas.

Artikeln uppdaterades 26 april 2024 kl. 9.50.

F&F i din mejlbox!

Håll dig uppdaterad med F&F:s nyhetsbrev!

Beställ nyhetsbrev

Prenumerera på Forskning & Framsteg!

10 tidningsnummer om året och dagliga nyheter på fof.se med kunskap baserad på vetenskap.

Beställ idag
Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor