Protesforskare frias av oenig nämnd

De svenska forskare som underlät att berätta om allvarliga komplikationer med en tankestyrd robotarm, som F&F var först med att avslöja, frias nu av Nämnden för oredlighet i forskning. Men ordföranden och två nämndemän tycker att forskarna borde fällas.

Publicerad

Den tankestyrda armprotesen höll på att kosta Mattias Hellberg livet. Han fick sepsis och ytterligare en infektion. I dag använder han en protes utan elektriska finesser, titanskruven sitter kvar i armstumpen.
Bild: Nicke Johansson

Våren 2020 publicerade en forskargrupp vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg lyckade resultat med en tankestyrd robotarm med inbyggd känsel. Studien genomfördes i samarbete med Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborgs universitet och företaget Integrum, och resultaten publicerades i New England Journal of Medicine, världens högst rankade medicinska tidskrift.

De lyckade resultaten gällde tre svenskar som fått protesen inopererad, men hösten 2022 kunde Forskning & Framsteg avslöja att en fjärde patient ingått i studien.

Patient 4 var nära att dö

Mattias Hellberg fick allvarliga komplikationer efter operationen och var nära att dö. I forskarnas artikel om resultaten fanns den fjärde patienten inte med. Forskarna har motiverat detta med att de avsåg att skriva en separat artikel om den fjärde patienten och de komplikationer han drabbades av. De ansåg också att komplikationerna inte var relaterade till den funktionalitet som artikeln handlade om.

Chalmers inledde en granskning och studien anmäldes till Npof, Nämnden för prövning av oredlighet i forskning. Nu har nämnden beslutat att fria forskarna men skriver samtidigt att det hade varit lämpligt att tydligare ange orsakerna till att patient 4 uteslöts ur studien. Nämnden bedömer att ”förfarandet kan ses som oaktsamt, men inte grovt oaktsamt”. 

Beslutet att fria forskarna har fattats av en skiljaktig nämnd. Ordföranden och två nämndemän reserverar sig mot beslutet och menar att protesforskarna har gjort sig skyldiga till oredlighet i forskning: ”Att inte rapportera om de komplikationer som drabbat en av de få forskningspersoner som ingick i studien som beskrivs i artikeln, anser vi utgöra grov oaktsamhet.”

F&F i din mejlbox!

Håll dig uppdaterad med F&F:s nyhetsbrev!

Beställ nyhetsbrev

Prenumerera på Forskning & Framsteg!

10 tidningsnummer om året och dagliga nyheter på fof.se med kunskap baserad på vetenskap.

Beställ idag
Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor