Fjärilarna flyger allt tidigare

Såg du en fjäril redan i mars? Då är du inte ensam. Vårens fjärilar flyger nästan två veckor tidigare än för 14 år sedan.

Publicerad

Tosteblåvingen finns i hela landet utom i fjällkedjan och längst i norr. I dag flyger den nio dagar tidigare än den gjorde 2010, eftersom pupporna utvecklas till fjärilar allt snabbare.
Bild: Leif Olsson, Niemisel

Med många avkommor, korta generationstider och klimatkänslighet svarar fjärilar snabbt på ändrade förhållanden. De är också lätta att känna igen. Fjärilar kan därför hjälpa forskare att upptäcka och förstå miljöförändringar.

Lars Pettersson är docent i zooekologi vid Lunds universitet och har specialiserat sig på dag- och nattfjärilar. Han samordnar också Svensk dagfjärilsövervakning, som varje år inventerar de svenska fjärilsbestånden med hjälp av 300 frivilliga runt om i landet.

Aurorafjärilen flyger tio dagar tidigare.
Bild: Leif Olsson, Niemisel

– Eftersom vi övervakat fjärilar på samma sätt i 14 år har vi möjlighet att upptäcka skillnader i arters flygtid. Jag hade inte upplevt att det ändrats märkbart, men när vi tittade närmare på några av vårfjärilarna såg vi en drastisk tidigareläggning av flygtider för tre av fem arter, säger Lars Pettersson.  

Fjärilar flyger nästan två veckor tidigare

Grönsnabbvinge flyger tolv dagar tidigare än 2010. Aurorafjäril och tosteblåvinge flyger tio respektive nio dagar tidigare. För rapsfjäril och prydlig pärlemorfjäril märktes dock ingen tidigareläggning av flygtiden.

Samtliga undersökta arter, utom prydlig pärlemorfjäril, övervintrar som puppa. Puppors utvecklingstid påverkas av temperatur, och eftersom våren anländer allt tidigare på året kan även pupporna utvecklas till fjärilar tidigare.

– Vi brukar börja inventeringssäsongen den 1 april, men vi skulle nog behöva flytta fram starten och sätta i gång tidigare, säger Lars Pettersson.

Fjärilar i snön i Luleå

Fjärilar övervintrar antingen som ägg, larver, puppor eller fullbildade fjärilar. De som övervintrar som fullbildad fjäril vaknar allra tidigast. Det gäller exempelvis citronfjäril och nässelfjäril.

– Övervintrande vuxna fjärilar kan ses nästan lika tidigt i Skåne som i Norrbotten. Ibland hittar man nässelfjärilar som sitter i snön i Luleå, det krävs bara att det är varmt och soligt. Det är en fördel att vara snabbt ute och producera avkommor, säger Lars Pettersson.

Så länge det finns nektarresurser från blommor brukar fjärilarna klara sig.

Så blir du fjärilsinventerare

Kunskapen om fjärilar är fortfarande ganska dålig. Svensk dagfjärilsövervakning får hjälp av 300 frivilliga runt om i landet som sköter den årliga inventeringen, på uppdrag av Naturvårdsverket. Här får du veta hur du kan hjälpa till! Du behöver inte vara expert på fjärilar, och får hjälp med artbestämning om så behövs. Du kan välja mellan att inventera på en specifik plats eller att gå en kort inventeringsslinga.

Grönsnabbvinge är den fjäril som kläcks först av alla dagfjärilar. Den flyger nu tolv dagar tidigare än den gjorde 2010. Som namnet antyder är fjärilen grön och snabb, och den kan vara svår att få syn på. Därför är den inte så känd som vårtecken. Fjärilen kallades tidigare för björnbärssnabbvinge.
Bild: Leif Olsson, Niemisel

F&F i din mejlbox!

Håll dig uppdaterad med F&F:s nyhetsbrev!

Beställ nyhetsbrev

Prenumerera på Forskning & Framsteg!

10 tidningsnummer om året och dagliga nyheter på fof.se med kunskap baserad på vetenskap.

Beställ idag
Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor