Annons

Alla barn borde gå i skolan. Men i många fattiga och konfliktdrabbade länder är det alltför många som saknar utbildningsmöjligheter.

Bild: 
Getty images

60 miljoner barn går inte i skolan

Allt fler barn i världen går i grundskolan, men sedan år 2010 har den positiva trenden delvis stannat av. Fattigdom och väpnade konflikter pekas ut som de största bromsklossarna. 

Annons

Publicerad:

2021-11-23

År 2019 gick 8 procent av barnen i tidig grundskoleålder inte i skolan. Det visar en rapport från organisationen Our World In Data, baserad på data från FN-organet Unesco. Total är det nästan 60 miljoner barn som inte går i skolan. Åldersspannet varierar mellan olika länder, men generellt gäller statistiken barn som är sex till elva år gamla.

Studiens författare Max Roser vid University of Oxford lyfter fram fattigdom som en av de mest centrala förklaringarna till den bristfälliga skolgången. Han jämför exempelvis Kongo-Kinshasha med Österrike, som årligen spenderar mer än 200 gånger så mycket pengar på varje elev.

Hälften av de drygt 60 miljoner barnen bor i konfliktdrabbade länder som Syrien, Jemen, Sudan och Nigeria.

Utvecklingen har bromsat in

Globalt sett har andelen barn i tidig grundskoleålder som står utanför skolsystemet halverats sedan år 1999. Men efter år 2010 har den positiva utvecklingen bromsats upp rejält (se graf nedan).

Rapporten efterlyser behovet av reformer för att fler barn ska få utbildning. Ett exempel är att erbjuda gratis skolmat vilket kan göra föräldrar mer benägna att skicka sina barn till skolan.

Fri skolmat har också långsiktiga effekter på barnens hälsa. I Sverige har elever erbjudit gratis skolmat sedan 1940-talet, en reform som ledde till att barnen studerade längre, fick högre lön och växte sig längre på höjden, något F&F tidigare har skrivit om.

Här går rapporten om grundskolebarnen som inte går i skolan att läsa i sin helhet. Rapportens författare Max Roser är även grundare till Our World In Data.

De bekämpar fattigdom med experiment

skolbarn i södra Etiopien

Årets pristagare har med sin forskning förbättrat förutsättningarna för att bekämpa global fattigdom.

2019-12-05

Gratis skolmat blev vinstlott för alla

Omställningen till gratis skolmat gynnade Sveriges skolelever under hela livet.

2021-06-02

Skolår

2015-10-07

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.