Annons
Baby

Under 2000-talet har det fötts allt färre barn i slutet av året, sannolikt eftersom allt fler föräldrar prioriterar att få barn tidigare på året. 

Bild: 
Istockphoto

Allt färre decemberbarn

De traditionella mönstren för barnafödande, där man fick barn på våren, håller sakta på att förändras. Nu föds barnen mer utspridda över årstiderna, men också allt mindre i slutet av året.

Författare: 

Publicerad:

2019-02-21

– Historiskt sett fick man oftast barn på våren, och vi hade även en liten puckel på hösten. Det betydde att man fick barn nio månader efter sommaren eller nio månader efter julen, säger Gunnar Andersson, professor i demografi vid Stockholms universitet och aktuell med en forskningsstudie om säsongsvariationer i barnafödslar.  

Preventivmedel och ökad möjlighet till abort har sedan sakta förändrat dessa mönster, liksom preferenser om när på året man vill eller inte vill ha barn.

– Under 2000-talet har födslarna allt mer börjat utjämnas över året, vi ser till exempel förre och färre vårbarn, säger Gunnar Andersson. Det tydligaste mönstret är att det dessutom föds allt färre i slutet av året.

Vi vet sedan tidigare forskning att barn födda i slutet av året har sämre förutsättningar i skolan jämfört med sina klasskamrater födda tidiga på året. Och på lång sikt klarar sig folk som är födda i början av året bättre – de har i regel högre utbildning och tjänar lite mer än den övriga befolkningen. 

– Så vi tror att allt fler föräldrar planerar utifrån denna information, säger Gunnar Andersson som även analyserat dessa mönster. 

Det visade sig att högutbildade, svenskfödda och föräldrar som inte genomgått skilsmässa i högre grad undviker att få barn sent på året. 

– Det verkar vara en typisk svensk medelklassgrej att försöka undvika att få barnen till årets sista månader, säger Gunnar Andersson, som även tror att trenden kommer att fortsätta och förstärkas.

Dessa mönster är även tydliga i andra länder i västvärlden – med skillnaden att det gamla historiska mönstret där sommaren lett till många graviditeter har varit mycket tydligare på våra nordliga breddgrader, där sommaren ju är mycket ljusare. 

– Men nu verkar alltså allt fler undvika att göra barn på den tidiga våren, om man nu vill inte vill ha november- och decemberfödslar, säger Gunnar Andersson.

Studien bygger på registerdata över alla de över 6,5 miljoner barn som fötts mellan 1940 och 2012 i Sverige, och är publicerad i Human Reproduction Open.

Du har just läst en artikel från tidskriften Forskning & Framsteg. Prenumerera här.

Kommentera:

Dela artikeln: