Anknytning varar längst

Relationsbyggande föräldrastödsprogram ger mer långsiktiga resultat än de program som fokuserar på barnets beteende. Det visar en ny nationell jämförelse från Socialstyrelsen.

Publicerad
Socialstyrelsens familjestödsprogram har olika snabba effekter.

Föräldrastödsprogrammen är ett riktat stöd till personer med tydliga problem i föräldrarollen. Men enligt Socialstyrelsens jämförelse finns det tydliga skillnader mellan de olika stöd som samhället erbjuder. Program där barnets beteende ligger i fokus, som Cope och Komet, erbjuder ofta mer konkreta verktyg och ställer till viss del högre krav på föräldern. Det har visat sig ge snabbare resultat än de program som fokuserar på anknytningen mellan barn och förälder. Dessa relationsbyggande program, som till exempel Connect, har däremot gett mer långsiktiga resultat.

Socialstyrelsens genomgång visar också att föräldrastödmetoderna ger lika goda resultat för barn med till exempel adhd-diagnos som för barn utan neuropsykiatriska diagnoser.
– Normalt tror man att många metoder inte fungerar på barn med adhd, men här såg vi att det inte spelade någon roll, säger Håkan Stattin, professor i psykologi vid Örebro universitet, som har lett studien på uppdrag av Socialstyrelsen.

Programmen är ett riktat stöd för föräldrar med särskilda problem och alltså inte en insats för vem som helst. Men enligt Håkan Stattin är det inte skadligt om en förälder vars barn inte har någon direkt problematik skulle få föräldrastöd.

– Det är snarare kompetenshöjande, säger han. 

 

 

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor