Annons

Bröstcancer är en av de cancerformer som antabus har visat sig motverka.

Bild: 
iStock

Antabus kan hejda cancer

Läkemedlet anatabus mot alkoholberoende har en positiv biverkning: det dödar cancerceller.

Annons

Dunkande huvudvärk, hjärtklappning och flera andra former av illamående drabbar den som tar medicinen antabus och samtidigt dricker alkohol. Men medlet har fler effekter.

Det har länge funnits tecken på att antabus kan motverka cancer. En ny registerstudie från Danmark visar att personer som tar antabus och får en cancerdiagnos har bättre chanser att överleva om de fortsätter med medicinen även efter cancerbeskedet.

– Det gäller bröstcancer, prostatacancer, tjocktarmscancer och flera andra tumörsjukdomar, säger Jiri Bartek, professor i cancerbiologi vid Karolinska institutet i Solna.

Tillsammans med sina medarbetare har han upptäckt att effekten beror på ett ämne som bildas när kroppen bryter ner antabus. Dessutom har de visat hur ämnet påverkar cancerceller. Resultaten är publicerade i tidskriften Nature..

Kliniska försök har redan börjat med antabus mot bröstcancer samt en aggressiv form av hjärncancer. Det finns också planer på att testa antabus mot tjocktarmscancer.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.