Lättare söka hjälp på nätet för den som dricker för mycket

Problematisk alkoholkonsumtion riskerar att öka när vi är hemma mer. Men många uppskattar nätbaserad behandling, visar ny forskning.

Publicerad
Det nätbaserade stödet vid hög alkoholkonsumtion verkar vara ett alternativ för dem som kanske annars hade valt bort att söka hjälp.
Bild: Getty Images

Anonymiteten och lättillgängligheten är det som uppskattas mest med nätbaserad behandling för hög alkoholkonsumtion.

– Det är mer utlämnande att behöva sitta mitt emot någon. Det nätbaserade stödet verkar vara ett alternativ för sådana som kanske hade valt bort att söka hjälp. Nu når vi faktiskt ut med hjälp till dessa personer tidigare, säger Veronica Ekström, lektor i socialt arbete vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Hon blev själv förvånad över resultatet i sin studie, att så hög andel av deltagare uppskattade formen.

– Jag hade förväntat mig att fler skulle ge uttryck för att de vill komma till en behandlare. De flesta som deltar tycker att stödet fungerar bra.

Färre har möjlighet till fysiskt besök

Veronica Ekström har genomfört en kvalitativ studie, där hon har intervjuat 38 deltagare i det nätbaserade självhjälpsprogrammet Alkoholhjälpen. Programmet består dels av texter om alkohol och konsekvenser, och dels av reflektionsuppgifter där man kartlägger sin egen konsumtion, risksituationer, negativa konsekvenser och mönster i sitt eget beteende. Kopplat till programmet finns rådgivare som ger återkoppling på användarnas texter. Utöver detta finns ett diskussionsforum där användare kan prata med varandra

Även tidigare kvantitativa forskningsstudier på nätbaserad behandling visar goda resultat, berättar hon. Som den här publicerad i den vetenskapliga tidskriften Addicition.

Att många känner sig hjälpta av nätbaserat stöd är särskilt positivt nu under kriser, som coronapandemin, när ännu färre får möjlighet att fysiskt ta sig till en behandlare. 

Samtidigt poängterar Veronica Ekström att nätbehandling inte passar alla.

– Det finns de som behöver ett annat stöd, som inte klarar självhjälp. En risk är att politiker väljer den här typen av program eftersom de är billigare. Men det enda rimliga är att vi kan erbjuda både och.

Nackdelen med nätbaserad behandling är att fler hoppar av dessa än vid traditionella behandlingar med riktiga möten.

– Det är lätt att hoppa på, men även lätt att hoppa av. Men när vi trots det ser att det ger effekt är det gott nog.

Hemarbete och förändrade rutiner kan få negativa konsekvenser för personer med problematisk alkoholkonsumtion. Den sociala kontrollen minskar och fler har dessutom drabbats av personliga kriser, som exempelvis arbetslöshet, vilket kan göra oss särskilt utsatta, enligt Veronica Ekström.

– Det är viktigt att vi upprätthåller de sociala kontakterna med personer som vi vet är i riskzonen.

Stöd vid för hög alkoholkonsumtion

Veronica Ekström

Veronica Ekström.
Bild: Enikö Arnell-Szurkos

Lektor i socialt arbete. Undervisar blivande socialarbetare vid Ersta Sköndal Bräcke högskola. Disputerade 2016.

Deltog 2016–2020 i ett samarbete med forskare vid Karolinska institutet om nätbaserad behandling för personer med problematisk alkoholkonsumtion och deras anhöriga. Delresultatet har publicerats.

Deltar 2020–2026 i ett forskningsprogram om utvecklingen av ett barncentrerat samordnat interventionssystem mot våld mot barn i nära relationer.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor