Astronomisk gåta i blixtbelysning

Sedan 2007 har korta och intensiva blixtar av radiostrålning förbryllat astronomer. Den första radioblixten som upptäckts i Vintergatan pekar på en trolig förklaring.

Publicerad
Det kanadensiska radioteleskopet Chime, på bilden, var först med att rapportera om radioblixten från vår egen galax i april 2020. I USA hade teleskopet Stare2 också fångat upp den korta signalen. Under samma period bevakade det kinesiska radioteleskopet Fast samma del av himlen, och fastän de missade själva radioblixten kunde de ge värdefull information om hur källan uppförde sig.
Bild: Andre Renard / CHIME collaboration

De mystiska radioblixtarna som har gäckat astronomer i åratal tycks kunna komma från magnetarer: kraftigt magnetiska neutronstjärnor. Det avslöjar den första radioblixt som har upptäckts med ursprung i vår egen galax. Den var mycket starkare än någon liknande händelse som fångats upp.

– Den skulle vara synlig från en annan galax, och då skulle den se ut precis som de radioblixtar vi har sett tidigare, säger astronomen Franz Kirsten från Chalmers tekniska högskola.

Närmare förstå uppkomsten av radioblixtar

Franz Kirsten har jobbat länge med att studera radioblixtar, främst med hjälp av radioteleskopen vid Onsala rymdobservatorium på Västkusten. Han har följt resultaten kring den här signalen sedan folk vid det kanadensiska radioteleskopet Chime skickade ut ett astronomiskt telegram om upptäckten den 28 april 2020. Den kunde bekräftas av teleskopet Stare2 i USA, som också hade fångat upp samma radioblixt. Nu har signalen analyserats och resultaten publicerats i tre artiklar (se nedan). Forskarna är övertygade om blixten kom från en magnetar som kallas SRG 1935+2154.

– Vi är ett stort steg närmare att förstå hur radioblixtarna uppkommer, säger Franz Kirsten.

Vid tidigare radioblixtar har det varit svårt att ringa in källan, eftersom signalerna når oss från främmande galaxer och bara varar några få tusendelar av en sekund. Det har gjort det svårt att väga de olika möjliga teoretiska förklaringarna. Nu tycks det avgjort att magnetarer kan vara ursprunget till åtminstone många radioblixtar eller kanske rentav alla.

 

—-

Upptäckten har publicerats i tre artiklar, från forskarna kring radioteleskopet Chime, från dem som använt radioteleskopet Stare2, och från det kinesiska radioteleskopet Fast. Det finns också en översiktsartikel över teorin kring de fysikaliska mekanismerna bakom radioblixtarna.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor