Barn med adhd lär bättre i rörelse

Lärarna måste tänka menar forskarna.

Publicerad

Barn med adhd måste få utlopp för sin energi för att kunna lära sig saker. Det visar en studie vid University of Central Florida som omfattar 52 barn i åldrarna åtta till tolv, varav 29 stycken med en adhd-diagnos.
Barnen skulle memorera en följd av siffror och bokstäver, för att sedan gruppera siffrorna och bokstäverna i rätt ordning. Uppgiften var framtagen för att studera arbetsminnet, den hjärnfunktion som används vid inlärning. Ju mer barnen med adhd-diagnos rörde på sig under testet desto bättre presterade de. Barnen som inte hade en diagnos men som också rörde på sig under undersökningen presterade sämre än de som satt stilla. Vanligtvis handlar insatser vid adhd om att dämpa hyperaktiviteten. Forskarna bakom studien menar att det är kontraproduktivt. I stället föreslår de att underlätta barnens inlärning genom att bland annat låta dem sitta på balansbollar eller motionscyklar.

Studien publicerades nyligen i Journal of Abnormal Child Psychology.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor