Adhd-medicin minskar dödsrisk vid amfetaminberoende

När personer med amfetamin- eller metamfetaminberoende fick adhd-medicin minskade risken att dö i förtid med 60 procent.

Publicerad
Man på bro

I en ny studie följdes 14 000 svenskar med amfetamin- och metamfetaminberoende under flera års tid. De som fick adhd-medicin löpte mindre risk att dö i förtid.
Bild: Getty images

Amfetamin, och den närbesläktade drogen metamfetamin, ger känslor av eufori och ökat självförtroende. Men med bruket följer en rad allvarliga hälsorisker, till exempel infektioner, psykisk sjukdom och för tidig död. Dödsfallen är dels kopplade till droganvändningen i sig, dels till självmord, mord, hjärt-kärlsjukdom och skador. Droganvändning kopplas även till aggressivt beteende och kriminalitet.

Jari Tihonen
Jari Tiihonen är professor i klinisk psykiatri vid Karolinska institutet.
Bild: Stefan Zimmerman

I dag är amfetamin den tredje vanligaste illegala drogen i Sverige och den näst vanligaste i världen. Dödsfall kopplade till amfetamin- och metamfetaminberoende har fördubblats det senaste decenniet.

– Amfetamin- och metamfetaminbruk är ett växande problem i många länder, men i dagsläget finns inga godkända läkemedel tillgängliga, säger Jari Tiihonen, professor i klinisk psykiatri vid institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska institutet.

Bensodiazepiner gav sämst utfall

I en studie som publicerats i JAMA Psychiatry följde han och hans kollegor 14 000 svenskar med diagnosen amfetamin- eller metamfetaminberoende. Personerna följdes under i snitt fyra år. Under tiden hamnade 11 500 patienter på sjukhus eller dog.

För att se om det fanns något läkemedel som deltagarna fått som minskat risken för död eller sjukhusvård jämförde de 17 vanliga mediciner som används vid drogberoende. Däribland fanns antidepressiva läkemedel, beroendeläkemedlet naltrexon, bensodiazepiner, som används mot bland annat ångest, och adhd-läkemedlet lisdexamfetamin. Varje deltagare hade även perioder där de inte fick något läkemedel alls.

– Vi såg att lisdexamfetamin kopplades till de bästa utfallen och bensodiazepiner till de sämsta, säger Jari Tiihonen.

Hög samsjuklighet

Risken att dö var nära 60 procent lägre under perioder som deltagarna fått adhd-läkemedlet. Läkemedlet minskade även risken att hamna på sjukhus med nära 20 procent.

Bensodiazepiner ökade i stället riskerna, men även antidepressiva läkemedel kopplades till sämre utfall. Naltrexon kunde inte heller kopplas till minskade sjukhusinläggningar eller minskad risk att dö.

Det är känt att det finns en koppling mellan amfetaminberoende och adhd. Enligt Jari Tiihonen kan samsjukligheten vara högre än 30 procent. I den här studien undersökte inte forskarna om adhd-medicin kan minska drogberoendet även om resultaten indikerar just detta.

– Våra resultat tyder på att så kan vara fallet, eftersom risken för missbruksrelaterad sjukhusvistelse var lägre när individerna använde adhd-läkemedel, säger han.

F&F i din mejlbox!

Håll dig uppdaterad med F&F:s nyhetsbrev!

Beställ nyhetsbrev

Prenumerera på Forskning & Framsteg!

10 tidningsnummer om året och dagliga nyheter på fof.se med kunskap baserad på vetenskap.

Beställ idag
Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor