Kbt minskar oxytocinet hos sexmissbrukare

Sexmissbrukande män har högre nivåer av hormonet oxytocin än andra män. Med kognitiv beteendeterapi kan nivån sänkas och missbrukssymtomen minska.

Publicerad
suddig bild av män i grupp sittandes på stolar
Kognitiv beteendeterapi i grupp minskar sexmissbrukares symtom. Samtidigt sjunker deras oxytocinnivå.
Bild: Getty images

Hypersexualitet räknas som en psykisk störning och kännetecknas vanligen av ett tvångsmässigt och ofta riskfyllt sexuellt beteende. Det kan handla om extrem porrkonsumtion eller jakt på tillfälliga förbindelser, och ibland även olagliga handlingar som övergrepp eller sexköp. Omkring 3–6 procent av befolkningen bedöms lida av hypersexualitet, men det är vanligare bland män än kvinnor.

En grupp forskare vid Umeå och Uppsala universitet samt Karolinska institutet visade 2019 på ett förmodat samband mellan hypersexualitet och höga nivåer av hormonet oxytocin. Nu har sambandet belagts i en ny studie.

Jussi Jokinen är professor i psykiatri vid Umeå universitet.

Sexmissbrukare erbjuds kbt

64 män som sökt vård för hypersexualitet vid Karolinska sjukhuset ingick i studien. Genom blodprov mättes männens oxytocinnivåer och jämfördes med en kontrollgrupp. Forskargruppen, som består av forskare från Umeå universitet, Karolinska iInstitutet och University of Nicosia på Cypern, kunde konstatera att de hypersexuella männen hade ungefär dubbelt så hög nivå av oxytocin som kontrollgruppen.

De kunde också se ett samband mellan oxytocinnivå och männens skattning av sitt sexmissbruk. Ju allvarligare missbruk, desto högre halt hade de av oxytocin.

Knappt hälften av sexmissbrukarna i studien behandlades med kognitiv beteendeterapi, kbt. Behandlingen var sju veckor lång och genomfördes i grupp. Efteråt bedömde männen själva att deras hypersexualitet hade minskat. Forskarna såg samtidigt att deras oxytocinnivåer hade sjunkit.

– Vi tolkar det som att de minskade symtomen är relaterade till sänkningen av oxytocinnivåerna, säger Jussi Jokinen, professor i psykiatri vid Umeå universitet och forskningsledare för studien.

Oxytocin frisätts vid amning och orgasm

Oxytocin kallas ofta för närhetshormon och är mest känt för sin roll vid amning och förlossning, men även vid hud mot hud-kontakt i allmänhet. Det frisätts även vid orgasm, vilket skulle kunna bidra till att hypersexuella män har högre oxytocinnivå än andra, men Jussi Jokinen är tveksam till det.

– Frisättning av oxytocin efter ejakulation är en tänkbar men inte helt trolig förklaring till fynden. Nivåerna sjunker snabbt. Efter ungefär en halvtimme är de tillbaka till normalnivåer utifrån väl reglerade experimentella studier. Provtagningen skedde på morgonen på ett labb så vi bedömer det ändå rätt så osannolikt att det skulle förklara förhöjda nivåer.

Oxytocin dämpar stress

En hypotes är i stället att oxytocinnivåerna är förhöjda för att dämpa ett överaktivt stressystem. Förhöjd stress och avvikande stressreglering är vanligt även vid andra typer av missbruk. Forskargruppen vill nu undersöka om läkemedel mot alkoholism kan sänka oxytocinnivåerna och minska sexmissbruket. Naltrexon, som påverkar hjärnans belöningssystem och gör det mindre belönande att dricka alkohol, har testats mot hypersexualitet i en liten pilotstudie och ska nu prövas i en större studie.


F&F i din mejlbox!

Håll dig uppdaterad med F&F:s nyhetsbrev!

Beställ nyhetsbrev

Prenumerera på Forskning & Framsteg!

10 tidningsnummer om året och dagliga nyheter på fof.se med kunskap baserad på vetenskap.

Beställ idag
Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor