”Det råder oenighet i forskarvärlden”

SVT Vetenskaps Anna Schytt bemöter kritiken mot ”Slaget om skogen” från SLU-forskaren Göran Ståhl.  

Det här är en kommenterande text. Analyser och åsikter är skribentens egna.

REPLIK. Vi har i en serie program lyft fram forskning om skogen på en rad områden. Serien heter Slaget om skogen, eftersom programmens teman kretsar just kring de konflikter om skogen som resurs, som Göran Ståhl nämner i inledningen till sin kritik.

I vårt arbete att belysa konflikterna finns förstås många tolkningar av fakta och statistik. Men rätt ska vara rätt (det tycker vi också) och ibland finns det forskningsresultat som går emot den officiella statistiken. Då blir det extra intressant. 

Uträkningen av skogsbrukets bidrag till koldioxidutsläppen, i avsnitt fyra av SVT-serien Slaget om skogen, skapar debatt.
Bild: SVT

Det råder oenighet i forskarvärlden om hur beräkningarna av skogsbrukets flöden av koldioxid till och från atmosfären ska presenteras och tolkas. Många menar att de faktiska utsläppen från skogsindustrin också bör lyftas fram och diskuteras. (Inte minst i en tid då det anses bråttom att få ner nivåerna av koldioxid i atmosfären.)

Uträkningen av skogsbrukets bidrag till koldioxidutsläppen, i avsnitt fyra i programserien Slaget om skogen, bygger på data från forskare vid Umeå universitet, som i sin tur har hämtat data från andra källor.

Vad gäller Nature-artikeln så har vi naturligtvis inte missat kontroverserna kring den. Vi tar upp artikeln i programmet och nämner att den är kontroversiell. Men den är viktig av flera skäl, inte minst att EU hänvisar till den i sin argumentation för politiska beslut som kan komma att få stora konsekvenser för Sverige. Vi har varit i kontakt med författarna till studien och vet var de står i frågan. Vi har redovisat en peer review-granskad artikel, som inte dragits tillbaka från Nature, och går emot svensk officiell statistik. Kanske kommer det finnas internationell konsensus framöver så att diskussionen kan fortskrida från gemensamt överenskomna metoder och grunddata.  

Anna Schytt, chef för SVT Vetenskap

Läs Göran Ståhls forskarkommentar här: ”Bra att det pratas om skogen, men utgå från korrekta fakta”

Här replik från Stig-Olof Holm, Umeå universitet: ”Skilj på skogen och skogsindustrin”

F&F i din mejlbox!

Håll dig uppdaterad med F&F:s nyhetsbrev!

Beställ nyhetsbrev

Prenumerera på Forskning & Framsteg!

10 tidningsnummer om året och dagliga nyheter på fof.se med kunskap baserad på vetenskap.

Beställ idag
Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor