Dramatisk ökning av dödsfall till följd av opioider

Dödstalen i Sverige på grund av opioider ökade från 2006 till 2014 fastställer ny forskning. Ändå ses Sverige som en förebild när det gäller förskrivningen av opioida smärtstillande.

Publicerad

Anna Fugelstad önskar att det var större fokus på att rehabilitera patienter med smärtproblem, istället för att skriva ut smärtstillande läkemedel. 
Bild: Getty

Antalet dödsfall i Sverige orsakade av opioider är höga, och har växt under de senaste 15 åren. Det konstateras i en studie av Anna Fugelstad, doktor i rättsmedicin vid Karolinska institutet. Opioider är ett samlingsnamn för smärtstillande medel framställda från växten vallmo, som exempelvis morfin. Det finns också i syntetiskt skapade versioner som metadon och tramadol. Medlet påverkar den del av hjärnan som kontrollerar andningen, och kan i värsta fall leda till andningsuppehåll och död. 

I undersökningen gick forskarteamet igenom drygt 2800 obducerade dödsfall relaterade till förgiftning mellan 2006 och 2014. Dödsfallen delades in i tre grupper: en för personer med smärtproblematik, en för behandling av beroendesjukdom och en tredje där ingen av dessa orsaker passade. Antalet dödsfall i de olika grupperna var 788 för den första,1629 för den andra och 417 för den tredje. 

Gruppen i behandling för beroendesjukdom låg högst när det gällde dödsfall – dubbelt så högt jämfört med gruppen som fick opioider utskrivet för smärtbehandling. En ökning av dödsfall på 238 procent går att se i gruppen med beroende, och en 269 procents höjning i smärtbehandlingsgruppen under perioden. 

Metadonläckage

Enligt Anna Fugelstad är en av orsakerna bakom de höga siffrorna för personer med missbruksproblematik vad hon kallad ”metadonläckage”, det vill säga personer som står under behandling säljer vidare sitt metadon eller buprenorfin till andra. 

– Man måste veta att metadon är fruktansvärt giftigt. Så när metadonet kommer på avvägar orsakar det dödsfall, säger hon. 

– Metadonet en lömsk egenskap, som ur behandlingssynpunkt är en väldigt bra egenskap – det ger ingen kick.  Det ger ingen abstinens, för det varar under så lång tid.

Majoritet av dödsfall på grund av läkemedel

När det gäller dödsfallen bland personer i smärtbehandling orsakas drygt 30 procent av missbruk av läkemedlet tramadol. I studien framkommer att majoriteten av dödsfallen beror på läkemedel, inte gatudroger. Dödsfallen på grund av heroin i gruppen ligger på samma nivå under hela perioden. 

Det farliga med opioider beror på flera faktorer. Det handlar å ena sidan om beroenderisken och å andra sidan om toleransnivån. Men när det gäller opioider som smärtbehandling kan dess effekt och potentiella dödlighet också variera från person till person. 

– Det beror bland annat på farmakologi, det vill säga hur läkemedlet verkar. Men också hur kroppen tar upp läkemedlet och hur det bryter ned det kan variera från individ till individ. Risken med opioder är också beroende av ålder, kön och individuella skillnader, berättar Fred Nyberg, professor emeritus i biologisk beroende forskning vid Uppsala universitet. 

F&F i din mejlbox!

Håll dig uppdaterad med F&F:s nyhetsbrev!

Beställ nyhetsbrev

Internationell jämförelse

I en rapport från OECD (Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling) om opiodanvändningen i medlemsländerna, bekräftas resultaten i den svenska studien och sätter de svenska dödsfallen i ett internationellt perspektiv. Under 2016 låg Sverige på fjärde plats när det gäller dödsfall på grund av opioder, efter USA, Kanada och Estland. 

I september skrev tidskriften Nature om en studie där ett amerikanskt forskarteam jämfört i vilken grad patienter i Kanada, USA och Sverige hämtat ut smärtstillande opioider på recept inom 7 dagar efter en lågriskoperation. Forskarna fann en stor skillnad när de jämförde Sverige med USA och Kanada. I Kanada hämtade 79 procent av patienterna ut recept, i USA 76 procent, medan det i Sverige endast var 11 procent som hämtade ut. Det var dessutom högre doser på de smärtstillande läkemedlen som skrevs ut i de nordamerikanska länderna. 

I artikeln kommenterar en amerikansk kirurg att de nordamerikanska länderna kan lära sig mycket från andra länder. Men Anna Fugelstad ser problem med att se Sverige som en förebild i den här frågan. 

Kan då Sverige anses vara ett framgångsland när det gäller opiodanvändning?

– Vi står nog närmare de här länderna än vad vi riktigt skulle önska, säger Anna Fugelstad. 

De preparat som undersöktes var: morfin, heroin, metadon, buprenorfin, fentanyl, oxikodon och tramadol. 

Prenumerera på Forskning & Framsteg!

10 tidningsnummer om året och dagliga nyheter på fof.se med kunskap baserad på vetenskap.

Beställ idag
Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor