Ekonomipris för klimat och ekonomi i växelverkan

Två amerikanska nationalekonomer får ekonomipriset till Alfred Nobels minne för sina insatser kring klimat, innovation och ekonomi. 

Publicerad
William D. Nordhaus och Paul M. Romer   
Bild: Niklas Elmehed, Nobel Media

William D. Nordhaus får priset ”för att ha integrerat klimatförändringar i långsiktig makroekonomisk analys” och Paul M. Romer ”för att ha integrerat teknisk utveckling i långsiktig makroekonomisk analys”. 

– Dessa två pristagare tacklar de allra viktigaste frågorna inom nationalekonomin, nämligen hur vi skapar långsiktigt hållbar tillväxt, säger Per Strömberg, som är ordförande i priskommittén och professor i finansiell ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm.

Pristagarnas forskning handlar dels om hur vi ska ta fram innovationer, dels om hur vi ska hantera de negativa aspekterna av tillväxt, till exempel klimatpåverkan.

– Inom båda dessa områden har de tagit fram verktyg för att hjälpa oss att lösa viktiga målkonflikter, säger Per Strömberg.

I sin forskning har de till exempel utvecklat modeller för hur ekonomiska incitament ska kunna hålla utsläppen på en rimlig nivå – det kan vara metoder för att beräkna hur hög en koldioxidskatt ska vara. 

– Deras modeller visar att kostnaderna för en klimatomställning av ekonomin kanske är mindre än vad man kan tro, vilket ju är ett rätt positivt budskap, säger Per Strömberg. 

– Vi tenderar ofta att underskatta vikten av nya idéer som kan lösa problem. Många tidigare problem har faktiskt lösts av oväntade innovationer.

I år delas inget litteraturpris ut. Finns det nåt ekonomiskt att läsa istället – av någon av dessa pristagare?

– Ja, William D. Nordhuas har skrivit The Climate Casino. Den riktar sig till den upplysta allmänheten, säger Per Strömberg.

Publicerad

Samhälle & kultur

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor