En av tio var smittade av sars-cov-2

10 procent av stockholmarna hade smittats av sars-cov 2 i slutet av mars. Det visar resultat från prover som forskare vid Kungliga tekniska högskolan skickade ut till 1 000 personer under påskveckan.

Publicerad
1 000 hemprovtagningskit skickades slumpvis ut i stockholmsområdet. En droppe blod räcker för att se om personen har eller har haft coronaviruset.

Forskarna skickade ut 1 000 testkit med en förfrågan om att donera en droppe blod. De fick 550 kit i retur. Av dessa var 446 provsvar godkänt utförda.

Metoden gör att forskarna bland annat kan samla in information om fler olika virusproteiner samtidigt. Genom att sätta ihop och jämföra data kan man skapa en bild av både infektion och spridning.

De flesta proverna togs på påskafton, den 11 april, och resultatet från dem visar hur smittspridningen såg  ut kring slutet av mars. Nu i dagarna görs nya utskick till 1 000 stockholmare, dels för att verifiera data från den första provtagningen och dels för att se hur spridningen har förändrats sedan senaste provtagningen.

Underlätta provtagning i hemmet 

Tekniken för provtagningen har tagits fram av Niklas Roxhed, universitetslektor på Kungliga tekniska högskolan, och professor Olof Beck på Karolinska institutet. De har arbetat med att ta fram metoden under åtta år. Tanken är att tekniken ska underlätta många sorters provtagning i hemmet. Sars-cov-2 pandemin erbjöd ett tillfälle att snabbt börja testa testet. Ett av målen just nu är att kunna erbjuda coronatest till alla som behöver.

Den person som gör testet ska sticka sig i fingret och lämna en droppe blod på ett kort och därefter skicka in det med posten till labbet.

KTH-testet i korthet

• Slumpmässig hemprovtagning med stick i fingret. 1 000 tester skickades ut i storstockholmsområdet –  män och kvinnor i åldrarna 20 till 74 år från en befolkning om 1,22 miljoner personer i 717 850 hushåll.

• Testerna postades den sjunde april, medelprovtagningsdag den elfte april.

• Svarsfrekvens 55 procent. 550 prov kom tillbaka, av dem var 446 korrekt utförda. Det betyder att 81 procent av de svarande lyckades med provtagningen på egen hand.

• 57 procent av de svarande var kvinnor. Åldersspannet var relativt likformigt fördelat.

• Resultatet visar att cirka 10 procent hade haft infektionen innan provtillfället.

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor