Annons

Ensamhet ökar risken för tidig död

Lugn och ro i all ära, men en ny amerikansk metastudie visar att brist på sällskap kan förkorta livslängden.

Annons

Publicerad:

2015-03-27

Risken att dö i förtid ökar med 32 procent om en person är socialt isolerad. För den som upplever sig ensam, oberoende av faktiska omständigheter, ökar risken med 26 procent. Det visar en omfattande forskningsöversikt vid Brigham Young University. Forskarna har gått igenom 70 stycken hälsostudier som innehåller parametrarna dödlighet, ensamhet och social isolering. Studierna omfattar sammanlagt över 3 000 000 deltagare. Sambandet som forskarna har hittat är oberoende av socioekonomisk status, ålder, och könstillhörighet, och det är starkare för personer under 65, trots att de generellt är friskare och mindre ensamma. Studien har publicerats i Perspectives on Psychological Science. 

 

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

1

Kommentarer

De dödsfallen som funnits har antagligen mest berott på självmord hos yngre, medan de äldre, vid pensionsåldern, drabbats av stress eller liknande som kroppen varit för gammal att klara av. Någon annan slutsats ska man vara försiktig med att dra