Ett förhistoriskt sötvattensmonster

Mosasaurierna spred inte bara skräck i haven. Nya fynd visar att kritaperiodens simmande jätteödlor även kunde leva i sötvatten. 

Publicerad

Mosasaurierna var storvuxna ödlor som påminde om krokodiler, men med simfötter i stället för ben. Vissa arter kunde bli 15 meter långa och var det rovdjur som befann sig högst upp i havens näringskedja under kritaperiodens senare del.

Dessa enorma rovdjur har länge ansetts utgöra en marin djurgrupp. Men nu har amerikanska och ungerska forskare funnit fossil som visar att mosasaurierna även var flodernas topprovdjur. Vid en utgrävning i västra Ungern fann forskarna lämningar efter en mosasaurie som har döpts till Pannoniasaurus inexpectatus.

Fossilen beräknas vara drygt 80 miljoner år gamla. Under den perioden var fyndplatsen en del av ett våtmarksområde och forskarna är övertygade om att P. inexpectatus levde i flodsystem. Arten kunde bli sex meter lång och var det största rovdjuret i sin miljö.

Studien publicerades i tidskriften PLOSone.

 

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor