Annons

Mental träning.

Mental träning.

Bild: 
Istockphoto.

Exekutiva funktioner viktiga i fotboll

För fotbollsspelare är problemlösning och multitasking viktiga kompetenser.

Annons

Publicerad:

2017-05-16

Tidigare forskning har visat att elitfotbollsspelare är vassare än övriga befolkningen vad gäller exekutiva funktioner, det vill säga förmågan att planera och genomföra handlingar samt lösa problem och uppgifter vi ställs inför. Nu har forskare vid Karolinska institutet sett mönstret även hos unga elitspelare, mellan 12 och 19 år. Man såg ett samband mellan antalet mål spelarna gjorde och hur de presterade på tester av exempelvis arbetsminne, problemlösning, uppmärksamhet och multitasking.

En fråga som tas upp i studien, som publicerats i PLOS ONE, är huruvida de exekutiva funktionerna kan tränas upp eller om de är genetiskt betingade. Men trots att tidigare studier har visat på ett samband mellan antalet träningstimmar och exekutiva funktioner hos äldre spelare, så menar forskarna att det ändå är en fördel att söka efter spelare med god exekutiv förmåga från start.

Forskarna påpekar att olika mentala förmågor kan vara olika viktiga för olika spelarpositioner. De exekutiva förmågorna kanske är viktigare för en mittfältare än för en anfallare, som kan ha större fördel av impulsivitet. Backar kan å sin sida vinna mer på att ha en stark inhiberingsförmåga, det vill säga att kunna hålla tillbaka oöverlagda impulser.


Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.