Flippande partikel kan avslöja världsalltets hemlighet

En partikel som växlar mellan att vara sig själv och sin egen antipartikel kan avslöja varför universum består av materia i stället för antimateria.

Publicerad
Fler hundra fysiker vid världens största accelerator, LHC i Genève, söker efter svaret på varför vårt universum består av materia i stället för antimateria.  
Bild: CERN

En partikel med dubbelidentitet kan bli nästa stora upptäckt efter Higgsbosonen vid världens kraftfullaste accelerator, LHC i Genève. De så kallade D-mesonerna är elementarpartiklar som bland många andra skapas i kraftfulla kollisioner mellan protoner inuti acceleratorn. Liksom alla andra mesoner som uppstår vid kraschen förintas de inom bråkdelar av en sekund.

 

Då och då hinner dock mesonerna utföra konststycket att förvandla sig till antimesoner. Det innebär att de i princip är samma partiklar, fast med motsatt elektrisk laddning.

Tre av fyra sorters mesoner har redan observerats göra ett sådant förvandlingstrick. Nu har även den fjärde, D-mesonen, för första gången fångats under akten. Från att ha startat som vanlig materia, blev den till antimateria och vice versa.

 

Nästa steg för fysikerna blir att noga jämföra antalet sönderfallande mesoner och antimesoner. De borde bli lika många. Men forskarna hoppas upptäcka en liten skillnad i antalet, för det skulle kunna tyda på att en okänd partikel medverkar till mesonernas förvandlingar. En liten skillnad mellan materia och antimateria skulle kunna förklara varför vårt universum består av materia, trots att det i big bang skapades lika mycket antimateria som materia. 

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor