Flygödlor levde i grupp

Forskare i Kina har funnit ett stort antal välbevarade fossil efter en ny art av flygödla. Fynden ger nya insikter om flygödlornas levnadssätt.

Publicerad
Den nyupptäckta flygödlan Hamipterus tianshanensis hade en benkam på huvudet och hannarnas benkammar var större och kraftigare än honornas. Äggen hade mjukt skal. 
Bild: Chuang Zhao/Maurilio Oliveira

Flygödlorna dog ut vid slutet av Krita för ungefär 65 miljoner år sedan. Det är ont om fossil efter den här djurgruppen. Men på en utgrävningsplats i Nordvästra Kina har man funnit 40 välbevarade exemplar av en ny art som döpts till Hamipterus tianshanensis. Man har även hittat ägg.

Analyser av sedimentlagren vid fyndplatsen indikerar att de 40 flygödlorna dog i en storm för 120 miljoner år sedan. Forskarna – som rapporterar om fynden i Current biology – tror att de har hittat resterna efter en häckningskoloni, eftersom ett stort antal djur befann sig på en liten yta tillsammans med ägg. Det verkar således som om H. tianshanensis var en grupplevande art.

Hamipterus tianshanensis hade ett vingspann på 1.5–3.5 meter och en benkam på huvudet. Det fanns tydliga skillnader mellan könen när det gäller benkammarnas storlek och form.

Forskarna har hittat fem välbevarade ägg på fyndplatsen. Det är en viktig upptäckt: endast fyra ägg från flygödlor är kända sedan tidigare, och de är i dåligt skick. De nyupptäckta äggen är delvis hoppressade men har förhållandevis få sprickor. Det indikerar att H. tianshanensis hade mjuka ägg, som vissa nu levande ormarter. Forskarna tror att flygödlan begravde sina ägg i sand för att för att skydda dem mot uttorkning.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor