Grönska kan stärka barns tankeförmåga

Det kan finnas ett samband mellan att växa upp med mycket grönska och att ha bättre hjärnförmågor. 

Publicerad
Naturen stimulerar hjärnans utveckling, enligt forskarna.
Bild: Istockphoto

Det har forskare kommit fram till genom att kombinera satellitbilder av 253 lågstadiebarns hemadresser i Barcelona med MRI-bilder av deras hjärnor. Analysen visade att de barn som vuxit upp i grönare områden hade större volym av grå och vit substans i delar av hjärnan som kopplats till kognitiva förmågor. Barnen fick även göra tester som mäter kognitiva förmågor som arbetsminne och uppmärksamhet.

Tidigare forskning inom samma projekt visar att lågstadiebarn som har skolgårdar med större grönytor har bättre arbetsminne och mindre uppmärksamhetsproblem än barn på skolor med mindre grönska.

I sin studie lutar sig forskarna mot den så kallade biofili-hypotesen, som utvecklats av bland andra biologerna Edward O. Wilson och Stephen R. Kellert. Enligt hypotesen har människan ett evolutionärt band till naturen som gör att hjärnan utvecklas bättre i kontakt med grönska. Gröna miljöer inspirerar barn till upptäckarlust, kreativitet och utforskande av grundläggande känslor, vilket enligt hypotesen borgar att deras hjärnor utvecklas gynnsamt.

Forskarnas resultat har publicerats i Environmental Health Perspectives

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor