Humlor kan gynnas av vissa bekämpningsmedel

Neonikotinoider, en typ av växtskyddsmedel som används mot insekter, har visat sig vara farliga för pollinerande insekter. Därför kommer nya resultat från Lunds universitet som en överraskning – användning av vissa neonikotinoider kan ge fördelar för humlor.

Publicerad

Klöver hör till humlornas favoritväxter och de har fått svårare att klara sig när klöverblommorna minskat dramatiskt i landskapet. Därmed kan bekämpningsmedel som slår mot klöverätande småkryp göra att fler humlor klarar sig.
Image: Maj Rundlöf

Forskaren Maj Rundlöf har tidigare sett starka negativa effekter på humlesamhällen vid rapsfält som behandlats med neonikotinoider. Därför blev hon förvånad över att humlesamhällen vid klöverfröodlingar besprutade med en annan neonikotinoid, tiakloprid, klarade sig lika bra som humlesamhällen vid obesprutade klöverfröodlingar.

Varken vikt eller reproduktion skiljde sig åt enligt en studie som hennes forskargrupp har publicerat i tidskriften Environmental Science and Technology.

Dessutom växte humlesamhällen mer i närheten av tiaklopridbehandlade rödklöverfält jämfört med humlesamhällen i landskap som saknade rödklöverfält.

− Vi funderar på om det kan bero på att skadeinsekter i obesprutade fält äter på blommorna så att det produceras mindre nektar.

Brist på klöver ger färre humlor

Klöver är humlornas favoritblomma. Sedan konstgödsel infördes har klöverodlingar där klövern får blomma minskat med över 90 procent. Det är en av orsakerna till att humlorna har blivit färre. Om insekticider som fungerar i klöverodling förbjuds skulle det kunna göra att färre lantbrukare väljer att odla klöver till frö. Vilket skulle ge humlorna ännu mindre mat.

klöveräng
Maj Rundlöf inventerar pollinatörer på klöverängen.
Bild: Christian Krintel

Sedan 2018 råder förbud inom EU mot tre neonikotinoider, utanför växthus. Även tiakloprid kan komma att förbjudas på sikt eftersom det har visat sig vara hormonstörande för människor. Därmed spelar det kanske inte så stor roll att ämnet inte verkar påverka pollinerare negativt.

Neonikotinoider är inte en homogen grupp

Dock finns en liknande neonikotinoid som inte finns på EU:s lista över hormonstörande ämnen, som kanske kan vara ett bättre alternativ.

− De här resultaten visar att neonikotinoider inte är en homogen grupp när det gäller risker, säger Maj Rundlöf.

Nyligen kom en utredning om kemikaliepolitiken som bland annat föreslog att kemiska ämnen ska behandlas som grupper, så att det blir möjligt förbjuda alla istället för att utvärdera riskerna för vart och ett. Håller du inte med om det?

− Det kommer ett nytt kemiskt ämne var tredje sekund så det är en utmaning att utvärdera riskerna med alla var för sig. Så jag tycker fortfarande att utredningens förslag är bra. Men just i fallet med neonikotinoider så borde man nog inte klumpa ihop alla, utan kanske dela upp dem i två grupper.
Även om vissa neonikotinoider inte är något problem för humlor så kan de vara ett problem för en del skalbaggar eftersom skadegöraren de riktar sig mot är en skalbagge, enligt Maj Rundlöf.

Hon ser bekämpningsmedel som en sista utväg.

− Det finns många alternativ, men ibland behövs växtskyddsmedel för att inte förlora stora delar av skörden. Och då gäller det att hitta medel som slår specifikt och som inte finns kvar så länge i miljön.

F&F i din mejlbox!

Håll dig uppdaterad med F&F:s nyhetsbrev!

Beställ nyhetsbrev

Prenumerera på Forskning & Framsteg!

10 tidningsnummer om året och dagliga nyheter på fof.se med kunskap baserad på vetenskap.

Beställ idag

Maj Rundlöf

Maj Rundlöf
Maj Rundlöf, forskare vid Lunds universitet.
Bild: Miranda Rundlöf
Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor