Annons

Den nya rapporten tar fram projektioner för hur den globala uppvärmningen kan utvecklas under resten av seklet. Utan kraftiga åtgärder ser målet om maximalt 1,5 grader celsius ut att spricka.

Bild: 
Getty images

IPCC:s rapport varnar för dyster klimatutveckling

Mänsklig klimatpåverkan har med stor sannolikhet fått extremväder att bli vanligare och allvarligare. Det är en av slutsatserna i en omfattande delrapport från FN:s klimatpanel, IPCC, The Intergovernmental Panel on Climate Change.

Annons

Publicerad:

2021-08-09

IPCC:s delrapport bygger på en genomgång av över 14 000 vetenskapliga artiklar, och sammanfattar det rådande vetenskapliga läget om klimatförändringarna.

Här följer några av sammanställningens främsta slutsatser i korthet:

  • Rapporten slår fast att det utan tvekan är mänsklig påverkan som driver på klimatförändringarna, och att processen accelererar.
  • Utan en markant minskning av växthusgasutsläppen redan under de närmsta 20 åren ser målet från Parisavtalet, om att hålla den globala uppvärmningen till maximalt 1,5 grader celsius, ut att spricka.
  • Människans påverkan på klimatet går att koppla till ökningen av extremväder – till exempel i form av värmeböljor, kraftiga regnoväder och översvämningar.

Framöver kommer IPCC att publicera ytterligare två delrapporter med fokus på andra områden, bland annat klimatförändringarnas konsekvenser på en mer samhällelig och politisk nivå.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.