Annons

Jobbcoacher får svagt betyg

Systemet med jobbcoaching har nu utvärderats, och det har mycket små effekter. Men vissa grupper gynnas något.

Publicerad:

2012-12-11

I Sverige utfördes jobbcoaching till en kostnad på över 2,5 miljarder kronor under åren 2009–11. Men resultatet är svagt. Ett år efter coachingens inledning så har deltagarna i snitt 2 procents ökad övergång i arbete. Och då handlar det i regel om tillfälliga arbeten. Sett över längre tid, två år, är effekten försumbar.

När forskarna analyserade olika grupper arbetssökande visade det sig att utfallet varierade. Långtidsarbetslösa hade svårt att få hjälp av jobbcoacher, medan korttidsarbetslösa som står närmare arbetsmarknaden kunnat få viss hjälp. Även kvinnor har något högre chans att komma i arbete med hjälp av en jobbcoach än män.

Forskarna har svårt att förklara detta samband, men tror att det kan bero på att kvinnor kan ha lättare att komma i arbete genom tillfälliga anställningar inom den kvinnodominerade offentliga sektorn.

Utvärderingen har genomförts av forskare vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering på Uppsala universitet.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.