Kemipris till skräddarsydda proteiner

Årets kemipristagare har framställt enzymer och antikroppar som kan användas för att framställa förnybara bränslen och nya behandlingar mot flera sjukdomar.

Publicerad
Årets nobelpristagare i kemi har använt metoder inspirerade av evolutionen för att tillverka skräddarsydda proteiner. 
Bild: Marie Alpman

Halva prissumman på 9 miljoner kronor går till Frances H. Arnold från USA som utvecklat en metod för att tillverka skräddarsydda enzymer. Dessa används bland annat för att tillverka läkemedel och förnybara bränslen. Tekniken är inspirerad av evolutionen och går ut på att stegvis förändra ett enzym genetiskt tills det får önskade egenskaper.

Andra halvan av priset delas mellan amerikanen George P. Smith och britten Sir Gregory P. Winter för en ny metod att framställa antikroppar med hjälp av virus som infekterar bakterier så kallade bakteriofager. Tack vare antikroppar som utvecklats med deras teknik finns i dag läkemedel mot en rad sjukdomar som ledgångsreumatism och inflammatoriska tarmsjukdomar. Tekniken har även gett antikroppar som kan neutralisera gifter, motverka autoimmuna sjukdomar och bota spridd cancer.

Mer information om årets kemipristagare.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor