Annons

Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (EMCDDA) konstaterar att bruket av kokain ökar i hela Europa. Allt fler människor söker också hjälp för sitt missbruk av bland annat kokain.

Kokain och syntetiska droger allt vanligare

Enligt den Europeiska narkotikarapporten för 2019 har tillgången på kokain ökat i Europa de senaste åren, även i Sverige. Detsamma gäller syntetiska droger.

Författare: 

Publicerad:

2019-06-10

– Vi kan konstatera att drog- och narkotikamarknaden har en fortsatt ganska stor påverkan på befolkningen, särskilt på utsatta grupper i samhället, säger Joakim Strandberg på Folkhälsomyndigheten.

Att kokain är på frammarsch i Europa märks framför allt på att antalet beslag har ökat. Sedan 2014 har också antalet personer som söker behandling för kokainproblem i Europa ökat med 35 procent. Det konstaterar det Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (EMCDDA), som står bakom rapporten.

– Det här är en utveckling vi ser även i Sverige. Beslagen ökar och allt fler söker behandling för narkotikaberoende på grund av kokain. Samtidigt finns det en hög grad av renhet i kokainet. Det är väldigt potent, vilket vi inte har sett tidigare, säger Joakim Strandberg.

Analys av förekomsten av kokain i avloppsvattnet i nio europeiska storstäder stärker bilden att drogen blivit allt vanligare.

Samtidigt har användningen av heroin minskat dramatiskt. Enligt rapporten mer än halverades det antal personer som missbrukade heroin i Europa mellan 2007 och 2013. Sedan dess har antalet legat på en stabil nivå, men 2016–2017 skedde ytterligare en minskning i mer än hälften av länderna i Europa.

– Men vi ser också att produktionen av heroin har ökat på sistone, så det finns en risk där brukare som vill ha opioder har ett större utbud att välja på, säger Joakim Strandberg.

Antal beslag av heroin i Europa ökar och priset är lågt, enligt den Europeiska narkotikarapporten 2019. Ytterligare en utmaning är att det blir allt vanligare med syntetiska opioder.

EU:s system för tidig varning om nya psykoaktiva substanser har fått ta emot rapporter om 50 nya syntetiska opioder. Flera av substanserna har enligt rapporten också kopplats till allvarlig förgiftning och dödsfall. En stor del av tillverkningen av drogerna sker även i Europa.

I Sverige har användningen av syntetiska opioder ökat stadigt de senaste 10 åren. 2017 uppgav 2 procent av svenskar i åldrarna 17–34 år att de använt syntetiska opioder det senaste året. Motsvarande andel för kokain var 2,5 procent. Bägge siffrorna är en dryg fördubbling jämfört med situationen för 5 år sedan.

Cannabis fortsätter att vara den vanligast förekommande drogen. I Sverige har ungefär 10 procent av de som är mellan 17 och 34 år nyttjat cannabis under det senaste året. Motsvarande siffra för hela Europa är 14,4 procent.

Du har just läst en artikel från tidskriften Forskning & Framsteg. Prenumerera här.

Kommentera:

Dela artikeln: