Luktträna med knep från spelvärlden

Luktträning kan hjälpa personer med nedsatt luktsinne, till exempel efter covid-19. Nu vill forskare ta träningen till nästa nivå genom att kombinera den med spelfunktioner – som att samla poäng.

Text Oskar Alex
Publicerad

Genom att ”spelifiera” luktträningen hoppas forskarna att patienter inte ska ge upp lika lätt, och på så sätt få bättre effekt av träningen.
Bild: Getty images

Ett nedsatt luktsinne är ett av de vanligaste symtomen vid covid-19, vilket F&F tidigare har skrivit om. I dagsläget är luktträning den enda metoden som hjälper. Den går ut på att lukta-och-gissa på vardagsdofter, till exempel genom att ta på sig en ögonbindel och sniffa på kryddburkar – varje dag i flera månader. 

– Problemet är att dagens luktträning är ganska primitiv. Många som provar säger att de slutade för att det inte hände någonting, trots att de kanske bara har hållit på i några dagar, säger Jonas Olofsson, professor i psykologi vid Stockholms universitet.

Jonas Olofsson
Bild: Niklas Björling

För att göra träningen mer engagerande har han tillsammans med spelforskaren Simon Niedenthal vid Malmö universitet tagit fram Exerscent, en apparat som kombinerar luktträning med ett datorprogram där användaren samlar poäng. Förhoppningen är att det ska göra träningen mer effektiv.

Apparaten läser av lukten

Användaren luktar på glasflaskor som innehåller olika dofter och ställer sedan flaskan ovanpå luktapparatens sensor.

På botten av flaskan finns en kod som scannas av för att registrera doften. Apparaten kopplas till en dator med vanlig usb, och svarsalternativen visas på skärmen. Användaren samlar poäng genom att svara rätt, och programmet för statistik så att ens utveckling kan följas över tid.

– Det kan vara nedbrytande att luktträna och ständigt påminnas om sitt dåliga luktsinne. Därför kan de som gör det behöva uppmuntran, till exempel genom att tydligt kunna se framstegen de gör, säger Jonas Olofsson.

Forskarna planerar att införa fler inslag kopplade till spel, som att få bonuspoäng för att svara rätt flera gånger i följd.

Frågorna anpassas i realtid

En annan skillnad gentemot vanlig träning är hur själva frågorna ställs. Svarsalternativen kan till exempel anpassas i realtid efter användarens prestationer. Lukter som hen ofta svarar fel på kan göras enklare genom att visa upp alternativ som dofter väldigt olika – tänk ”kanel, ammoniak och gräs”, i stället för ”kanel, kryddnejlika och kardemumma”.

Bilden visar apparatens olika delar och dess grafiska gränssnitt. Till höger i bild C syns RFID-läsaren som scannar av luktkoden på botten av flaskorna. 
Bild: journals.sagepub.com/home/ipe, bilden är licenserad under CC BY 4.0 https://doi.org/10.1177/20416695211023953,

På samma sätt kan mer snarlika svarsalternativ öka utmaningen kring lukter som användaren redan är bra på att känna igen.

– Att datorn hela tiden vet mer än du gör att den helt enkelt kan ställa smarta frågor, säger Jonas Olofsson.

I framtiden är tanken att jämföra den nya metoden med vanlig luktträning i experimentella studier, för att se om den verkligen ger bättre resultat.

Sätt ihop din egen apparat

Forskarna kommer inte att tillverka luktapparaten själva men har gjort kod, ritningar och instruktioner fritt tillgängliga och hoppas att kommersiella aktörer ska vilja vidareutveckla deras idé.

Så lukttränar du

Välj ut fyra till sex dofter som du tycker om, men som inte irriterar näsan.

Lukta på varje doft i 20 sekunder. Fokusera på doften och hur du minns att den borde upplevas. Upprepa proceduren under cirka 10 minuter varje träningspass.

Gör hela övningen en gång på morgonen och en gång på kvällen varje dag.

Luktträna i minst fyra månader. Med jämna ­mellanrum kan du byta ut dofterna mot nya. Skriv ned upplevelserna efter varje träningstillfälle i en doft­dagbok.

Källa: lukttraning.se

Den som vill kan redan nu sätta ihop sin egen apparat. Monteringen förutsätter dock en viss teknisk kompetens och delarna kostar totalt drygt 5 000 kronor. Med andra ord kräver luktapparaten i dagsläget betydligt mer av användarens tid och pengar, jämfört med att plocka fram papper, penna och några kryddburkar.

Johan Lundström är docent i experimentell neuropsykologi vid Karolinska institutet, och ställer sig delvis tveksam till lukttränaren.

– Vid klinisk behandling är regeln att ju lättare man gör det för patienter, desto mer sannolikt är det att de fullföljer den. Men det kan även vara så att den här metoden gör själva träningen roligare, och därför lockar grupper som tidigare inte varit intresserade av luktträning.

Utöver sin luktapparat jobbar Jonas Olofssons forskargrupp parallellt med ett annat spår där fokus ligger på att göra luktträningen mer tillgänglig, i form av en app.

– Appen sätts just nu på prov i en stor studie med covid-19-patienter som har långvariga luktproblem. Träningen görs med vardagslukter, men precis som vår luktapparat har appen flera spelfunktioner, som att samla poäng, dock utan att någon speciell hårdvara behövs.

Excerscent presenteras i tidskriften i-Perception.

Text Oskar Alex
Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor