Mer uppmärksamhet när möss utesluts ur titeln

Forskning på möss får mer uppmärksamhet när djuren inte nämns i studiens titel. Det visar forskning kring studier av Alzheimers sjukdom.

Text Oskar Alex
Publicerad
 Det är vanligt att behandlingar som fungerar på möss inte fungerar på människor. Artiklar om Alzheimers sjukdom som inte är tydliga med att resultaten gäller möss kan därför ge drabbade falska förhoppningar, menar studiens författare.
Bild: Getty images

Forskare har undersökt hur titeln på forskningsstudier påverkar nyhetsartiklar om resultaten. Genomgången bygger på över 600 studier om Alzheimers sjukdom, publicerade under år 2018 och 2019. Samtliga var publicerade som open access och byggde på möss.

I drygt 400 av studierna framgick arten i titeln. I nyhetsartiklarna om dessa studier återfanns arten i knappt hälften av rubrikerna. För studier där arten inte stod med i titeln inkluderade bara en av tio påföljande nyhetsartiklar mössen i rubriken.

– Problemet är att läsaren kan få intrycket av att budskapet i rubriken även gäller människor. I själva verket är det extremt sällan resultat från musstudier är relevanta för riktiga patienter med alzheimers. Sådana rubriker är därför vilseledande, och kan ge falskt hopp till de som är drabbade av sjukdomen, säger forskaren Marcia Triunfol, en av studiens författare som även jobbar för Humane Society International (se faktaruta).

Vilka ord som ingick i titeln gick inte att förklara med andra faktorer som att vissa tidskrifter hade som regel att arten måste stå med eller att endast ett begränsat antal tecken fick plats.

Gjorde större avtryck i media

Studierna som utelämnade mössen i rubriken fick även mer uppmärksamhet, och genererade i snitt fyra nyhetsartiklar per studie jämfört med tre. Artiklarna delades även vidare dubbelt så många gånger på Twitter.

Kopplingarna mellan titel och uppmärksamhet från nyhetsmedier var mycket starka, men tillåter inga slutsatser om orsak och verkan. Hypotesen är dock att uppmärksamheten beror på titeln.

– Det kan vara så att fynd som upplevs gälla människor väcker mer engagemang och har ett mer hoppfullt budskap, som får folk att vilja sprida fynden vidare. Till skillnad från ännu en studie som ”bara handlar om möss”, säger Marcia Triunfol.

F&F i din mejlbox!

Håll dig uppdaterad med F&F:s nyhetsbrev!

Beställ nyhetsbrev

I framtiden vill hon och hennes kollegor gräva djupare i ämnet varför vissa forskare inkluderar arten i rubriken, och andra inte – bland annat genom intervjustudier där forskarna själva får berätta om hur de har tänkt.

Marcia Triunfol föreslår även att ARRIVE, en serie riktlinjer för djurstudier, uppdateras med krav på att arten ska skrivas ut i rubriken.

Studien är publicerad i tidskriften PLOS Biology

Det här är Humane Society International

Marcia Triunfol är vetenskaplig rådgivare hos Humane Society International, en icke-vinstdrivande organisation som jobbar för att skydda djur mot oskäligt lidande, till exempel inom livsmedelsindustrin men även när det gäller forskning. Specifikt jobbar hon med projektet BioMed21, som forskar kring att ta fram alternativ till försöksdjur.

Text Oskar Alex
Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor