Mikrober orsakade massutdöende

För ungefär 250 miljoner år sedan drabbades jorden av det mest omfattande massutdöendet hittills: 90 procent av alla arter försvann. Katastrofen berodde inte på kometnedslag eller vulkanutbrott, den orsakades av en genetisk förändring hos de allra minsta organismerna. 

Publicerad

Metanogenerna är en grupp mikroorganismer som lever i syrefria miljöer som havsbottnar. Metanogener producerar metan – gasen är en restprodukt från ämnesomsättningen. Amerikanska och kinesiska forskare har nu detaljgranskat metanogenernas evolution. Analyserna visar att det skedde en genöverföring mellan bakterier och metanogener av släktet Methanosarcina för ungefär 250 miljoner år sedan. Det resulterade i att metanogenernas förmåga att tillgodogöra sig organiskt kol förbättrades avsevärt, vilket även ökade deras metanproduktion.

Tidpunkten för genöverföringen sammanfaller med en period av omfattande vulkanisk aktivitet. Man har spekulerat i att vulkanutbrotten gav upphov till klimatförändringar som i sin tur orsakade utdöendena. De nya rönen visar att vulkanutbrotten indirekt bidrog till katastrofen. Metanogenerna behöver nickel för att växa och vulkanaska innehåller nickel och en rad andra metaller. Forskarna har undersökt sedimentlager som härstammar från den aktuella perioden och kunnat konstatera att de innehåller höga halter av nickel, som sannolikt kommer från vulkanutbrotten. Kombinationen av ett förbättrat kolupptag samt en ökad tillgång till nickel skapade således förutsättningarna för explosiv tillväxt av metanogener.

Forskarna menar att metanogenernas massförökning medförde en enorm produktion av metan – som är en kraftfull växthusgas. Resultatet blev snabba temperaturhöjningar samt syrebrist och en försurning av havsmiljön, som orsakade massutdöendet.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor