Annons

Misshandlade kvinnor oftare hiv-smittade

Hiv-epidemin i Afrika söder om Sahara verkar inte avstanna. Ny svensk forskning analyserar sambandet mellan kvinnomisshandel och hivsmitta. 

Publicerad:

2014-03-24

Omkring 20 procent av den vuxna befolkningen i Afrika söder om Sahara beräknas bära på hivsmitta. Nya bromsmediciner gör att allt fler lever längre med smittan, varför allt fler berörs av sjukdomen.

Ett par svenska nationalekonomer vid Göteborgs universitet har analyserat sambandet mellan kvinnovåld och hiv-smitta via data från åtta afrikanska länder. Det visade sig att kvinnor som har utsatts för våld av sin man har 12–15 procent större sannolikhet att vara hivsmittad.

Genom analys av folkhälsoenkäter i de berörda länderna från 1990-talet och framåt kunde de se att män som slår sina partners även har ett mer riskfyllt sexuellt beteende än andra män. De har fler utomäktenskapliga relationer, fler partners under sin livstid och har oftare besökt prostituerade.

Det är dessa mäns riskbeteende som är det stora problemet och som sprider hiv: ”Våld i nära relationer är ett stort folkhälsoproblem och bör bekämpas, men minskat våld leder inte automatiskt till minskad smittorisk för kvinnor”, skriver forskarna i Ekonomisk debatt.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.