Se F&F:s samtal från Stockholms bokhelg

Almascenen på Stockholms bokhelg arrangerades av Fri tanke förlag i samarbete med Forskning & Framsteg, Axess TV, Tidskriften Respons, Tidningen Vi/Vi läser, Morfem, Santérus, Makadam, Natur & Kultur, Polaris, Svenska Akademien och Timbro förlag. Här kan se inspelningar av alla samtalen.

Publicerad

Forskning & Framstegs program lördag 21 maj

12:00–12:20 Klimatkriget – nästa geopolitiska kris

Klimatförändringarna förändrar våra livsbetingelser och blir alltmer en säkerhetsfråga. Matbrist, skadad infrastruktur och energibrist kommer bidra till folkomflyttningar och ökade politiska spänningar. Hur väl förberedda är vi för klimathotet som en katalysator för nästa geopolitiska kris?

Medverkande: 

 • Karim Jebari, doktor i filosofi och forskare vid Institutet för framtidsstudier, aktuell med boken Klimat och moral. Nio tankar om hettan
 • Isabella Lövin, författare till nyutkomna Oceankänslan (Natur och Kutur), ordförande i Stockholm Environment Institute och tidigare miljö-, bistånds- och klimatminister
 • Moderator: Jonas Mattsson, chefredaktör Forskning & Framsteg

Arrangeras av: Fri Tanke, Natur och Kultur, Forskning & Framsteg

12:30–12:50 Digitalism – ett löfte om en bättre framtid?

Framstegstanken är djupt rotad sedan upplysningen. Den tekniska utvecklingen under det senaste seklet har möjliggjort en omställning av samhället i accelererande takt och utvecklingsoptimismen har fått en vän i digitaliseringen. Tron på det digitalas möjligheter kallas ibland “digitalism”, som en slags överideologi. Men det digitalas materialitet tappas ofta bort. Digitaliseringen förutsätter prylar med kort livsstid och kostsamma beståndsdelar och våra lagrade filer genererar enorma mängder e-skräp som drar enorma mängder energi. Är det nya alltid bättre än det gamla? Hur kan vi balansera digitaliseringens förtjänster med dess brister?

Medverkande:

 • Nina Wormbs, professor i teknikhistoria och författare till Det digitalas materialitet (Riksbankens Jubileumsfond & Makadam)
 • Julia Ravanis, doktorand i teknikhistoria och författare till Skönheten i kaos (Natur & Kultur)
 • Moderator: Anna Davour, redaktör Forskning & Framsteg

Arrangeras av: Fri Tanke, Makadam, Forskning & Framsteg

16:00–16:20 Autisterna – bland mönstersökare och poeter

Mycket pekar på att autistiska drag är gynnsamma för kreativitet och innovation, något som gäller flera psykiatriska diagnoser. Flera av kulturens och vetenskapens största stjärnor har varit autister, men för många som får diagnosen autism blir livet en svår kamp och ett evigt utanförskap. Hur ska vi balansera de gynnsamma dragen med det lidande som kan komma med en psykiatrisk diagnos?

Medverkande: 

 • Clara Törnvall, journalist och författare till boken Autisterna: Kvinnor på spektrat (Natur & Kultur 2021)
 • Moderator: Jonas Mattsson, chefredaktör Forskning & Framsteg och författare till Ekvilibrium: Om sambandet mellan kreativitet och galenskap (Natur & Kultur, augusti 2022)

Arrangeras av: Forskning & Framsteg, Natur och Kultur, Fri Tanke

16:30–16:55 Världen av i dag. Ett Europa i skuggan av fallna imperier

“Mellan vårt i dag, vårt i går och i förrgår är alla broar rivna.” Stefan Zweig skrev i Världen av igår om ett Europa som lämnat historien, innan världskrigen ritade om kartan. Det Habsburgska, Osmanska, brittiska, franska och ryska imperiernas sammanbrott fortsätter att prägla den nationella självbilden i de länder som uppstod, eller bestod, i dess spår. 

Historien upprepar sig inte, men den rimmar. Nu står vi än en gång inför ett Europa i krig med ambitionen att återupprätta det ryska imperiet. Hur genljuder fantomsmärtorna efter de kollapsade rikena i dagens Europa? Och hur präglar det kulturen och synen på nationalstaten i de olika länderna?

Medverkande:

 • Richard Swartz, författare och journalist, aktuell med boken Ostron i Prag (Polaris)
 • Christian Abrahamsson, fil dr i kulturgeografi 
 • Moderator: Lina Wennersten Bergner, redaktör Forskning & Framsteg

Arrangeras av: Polaris, Fri Tanke, Forskning & Framsteg

17:00–17:50 Medvetandets gåta 

Vår medvetna upplevelse är den mest fundamentala företeelsen i livet. Trots det har forskningen inte lyckats finna någon lösning på frågan om medvetandets uppkomst och grundläggande beskaffenhet. Vad säger de dominerande teorierna? Är mänskligt medvetande unikt? Och viktigast av allt, har vetenskapen med sitt utpräglade utifrån-perspektiv ens de förutsättningar som krävs för att omfatta det subjektiva?

Medverkande:

 • Pontus Wasling, hjärnforskare och överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg aktuell med boken Knaster – Medvetandets gåta och Illusionen av ett jag (Volante)
 • Peter Gärdenfors, professor i kognitionsvetenskap, författare till Hur orden får mening (Natur & Kultur)
 • Per Snaprud, vetenskapsjournalist, redaktör på Forskning & Framsteg och författare till boken Medvetandets återkomst – Om hjärnan, kroppen och universum (Natur & Kultur)
 • Moderator: Helena Granström, författare, fil. mag i teoretisk fysik och fil. lic i matematik, aktuell med Königsberg (Kaunitz-Olsson)

Arrangeras av: Respons, Fri Tanke, Natur & Kultur och Forskning & Framsteg


Forskning & Framstegs program söndag 22 maj

13:00–13:25 Forskaren – folkbildare, åsiktsmaskin eller underhållare?

“Den tredje uppgiften” inom akademin ålägger forskare att kommunicera sin forskning till allmänheten. Men ingenstans berättas hur det ska förverkligas. Vad är forskarens roll i offentligheten och vilken betydelse har sakprosan och kvalificerad fackbokskritik för vetenskapskommunikationen i samhället? Får forskare tycka saker eller hotar det oberoendet? Kan förtroendet för vetenskapen urholkas om forskaren blir underhållare?

Medverkande:

 • Peter Luthersson, redaktör Axess Magasin
 • Urban Lundberg, chefredaktör Respons
 • Jonas Mattsson, chefredaktör Forskning & Framsteg
 • Moderator: Christer Sturmark, VD och bokförläggare Fri Tanke

Arrangeras av: Fri Tanke, Forskning & Framsteg, Respons, Axess

14:00–14:45 Makten över orden

”Det märkvärdiga med ord är att de betyder något.” Publicisten Bo Strömstedt fångade ordens förmåga att påverka. Men ord är inte statiska. De förändras över tid och kan betyda olika saker beroende på sammanhang. Vem bestämmer vad orden betyder? Finns det farliga ord? 

Välkomna till ett samtal om ordens makt och språkpolitik.

Medverkande:

 • Peter Gärdenfors, professor i kognitionsvetenskap, författare till Hur orden får mening (Natur & Kultur)
 • Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi, författare till Därför demokrati (Fri Tanke)
 • Anders Svensson, chefredaktör för Språktidningen och författare till NusvenskaEn modern svensk språkhistoria i 121 ord (Morfem)
 • Moderator: Jonas Mattsson, chefredaktör Forskning & Framsteg

Arrangeras av: Morfem, Natur & Kultur, Svenska Akademien, Fri Tanke

F&F i din mejlbox!

Håll dig uppdaterad med F&F:s nyhetsbrev!

Beställ nyhetsbrev

Prenumerera på Forskning & Framsteg!

10 nummer om året och dagliga nyheter på webben med vetenskapligt grundad kunskap.

Beställ idag
Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor