Mutationer skapar skadligt beteende

Det kan räcka med en minimal mutation – en enda bokstav byts ut i den genetiska koden – och skadeinsekten får ett nytt beteende som gör den extra besvärlig för grödorna. 

Publicerad
Larver av fjärilen Sesamia nonagrioides skadar majsodlingar. Den angripna majsen börjar ofta mögla. 
Bild: istock

Majsflyet Sesamia nonagrioides är en fjäril vars larv orsakar stor skada på majs och andra grödor i Europa och Afrika.

Ett forskarteam från Frankrike har nu visat att det finns tydliga beteendeskillnader hos majsflyets larver. Vissa individer stannar på en plats och äter tills maten är slut medan andra besöker många platser, även när det finns gott om mat. Det senare beteendet kan medföra att majsflyna skadar en större del av skörden.

Forskarna har också visat att beteendeskillnaderna är genetiskt grundade. De extra aktiva larverna har en punktmutation i en gen som kallas for. Ett A har ersatts med ett G i genens DNA-sekvens. Denna punktmutation ökar nivåerna av ett protein som heter PKG, som bland annat hjälper till att reglera födosöksbeteenden hos insekter.

Att kartlägga genetiken bakom insekters beteenden kan ge nya insikter om hur man ska kunna stävja skadeangrepp, menar forskarna som publicerade sina rön i Journal of experimental biology.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor