Nässprej mot depression lanseras i Sverige

Sedan 1990-talet har de medicinska framstegen i kampen mot depression varit både få och små. Nu bryts trenden av substansen esketamin – en komponent i partydrogen Special K.

Text Oskar Alex
Publicerad
Depression är en global folksjukdom, som WHO år 2016 klassade som världens tredje vanligaste orsak till ohälsa. Därför är den nya nässprejen är ett välkommet tillägg bland läkemedelsbehandlingar mot depression, där det under lång tid har hänt mycket lite.
Bild: Getty Images

Sedan den 15 augusti 2020 har svensk läkekonst ett nytt verktyg att ta till i kampen mot svårbehandlad depression. Behandlingen består av en nässprej baserad på esketamin, som Forskning & Framsteg tidigare skrivit om. Efter en lång process har läkemedlet nu godkänts för försäljning och användning inom Sveriges vårdapparat.

Esketamin är en av molekylerna i substansen ketamin – en drog även kallad ”Special K” – och interagerar bland annat med glutamat, hjärnans vanligaste signalsubstans. De mest utbredda antidepressiva läkemedlen riktar istället enbart in sig på andra signalsubstanser som serotonin och noradrenalin.

Stort steg för folksjukdomen depression

– Man kan diskutera exakt hur bra behandlingen med esketamin är, men nog verkar den ha en tydlig effekt jämfört med placebo. Så det är principiellt ett stort steg för den här folksjukdomen, som är en av de främsta orsakerna till ohälsa i hela världen, att det nu finns en behandling som gör någonting annat än de som vanligen används, säger Johan Lundberg docent i psykiatri vid Karolinska Institutet, och tillägger att flera patienter hört talas om sprejen och frågat efter den.

Uppåt en tredjedel av alla vars depression behandlas med läkemedel blir inte alls hjälpta av dem. Nässprejen vänder sig till denna grupp, då ett kriterium är att lida av en depression som inte blivit bättre trots behandling med minst två olika mediciner.

Esketamin mot depression är hårt reglerat

Nässprejen är dock hårt reglerad eftersom esketamin är narkotikaklassat och kan ge allvarliga biverkningar som förhöjt blodtryck strax efter en dos. Det kan även ge ett starkt men övergående rus som en del upplever som obehagligt, med bland annat förändrad tidsuppfattning och overklighetskänslor.

Därför är det bland de få läkemedel som bara vårdpersonal får beställa från apoteket, och doserna ska ges på mottagningen under vårdgivarens vakande öga som därmed även står för kostnaden – sammanlagt 120 000 kronor per patient för en behandling som varar under nio månader, enligt Tandvårds och Läkemedelsförmånsverket.  

Nässprejen får bara beställas av mottagningar som specialiserar sig på psykiatrisk vård, och går således inte att få via vårdcentralen. Däremot kan vårdcentralen hjälpa till genom att ge skriva en remiss och skicka vidare patienter som bedöms uppfylla behandlingskriterierna.

Text Oskar Alex
Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor