Nästa steg för Sveriges rymdbas Esrange

Regeringen ger i uppdrag till Rymdstyrelsen att utreda de politiska
aspekterna av att skjuta upp satelliter från den svenska rymdbasen Esrange.
Samtidigt fortsätter utvecklingen på plats utanför Kiruna.

Publicerad
Här på Esrange kanske små satelliter kan skjutas upp i omloppsbana i framtiden.
Bild: Fredric Alm

Den svenska rymdbasen Esrange byggs ut med ambitionen att bli Europas rymdhamn och få kapacitet att skicka upp satelliter i omloppsbana (se F&F 6/2019). Hittills har alla uppsändningar från platsen varit sondraketer med instrument som faller ned igen och tas om hand på marken. Nu har regeringen beslutat om en utredning av vad satellituppskjutningar skulle innebära för utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiken.

– Utredningen ska identifiera och dokumentera vilka internationella åtaganden som Sverige behöver beakta och vilka förväntningar som kan komma att ställas från omvärlden, säger Thorwald Larsson på Rymdstyrelsen.

Samtidigt görs en utredning av rymdlagen, som också kommer att ha betydelse för verksamheten på Esrange.

Enligt Torwald Larsson är utredningen mest en beskrivning av läget, även om den också skulle kunna komma fram till förslag på riktlinjer för uppsändning av satelliter. Han tycker att det som faktiskt händer på Esrange är mer spännande än utredningen.

Testa återanvändningsbara raketer

Lennart Poromaa är platschef på Esrange, och beskriver hur arbetet går framåt med de nya delar som inte direkt är inriktade mot satellituppskjutningar. Det som kommit längst är testbädden för raketmotorer.

– Vi har två kunder kontrakterade som ska börja i juli, berättar Lennart Poromaa.

I den nya satsningen ingår också en ny uppskjutningplats för att testa återanvändningsbara raketer, som kan landas, tankas om och flyga igen. Vägen till platsen är färdig, och de ska börja jobba med själva uppskjutningsplatsen under den kommande barmarkssäsongen. Men för att verkligen nå målet att bli Europas nya rymdhamn behövs lite mer.

– Dels behöver vi finansiering, dels måste regering och myndigheter stå bakom. Vi kan inte som bolag köra detta själva, säger Lennart Poromaa.

Det finns medtävlare som också siktar mot att bli den nya platsen för satellituppskjutningar. Enligt Lennart Poromaa har konkurrenterna också problem med förseningar. Arbetet går vidare, men det är fortfarande inte avgjort m Sverige kan ta på sig den nya och större rollen.

– Personligen hade jag hoppats att det skulle komma ett beslut om att nu kör vi. Men den här utredningen är väl ett steg i rätt riktning. Det blir ett varv till, en sista koll, säger Lennart Poromaa.

Utredningen ska vara klar den 12 juni.

Publicerad

Kosmos

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor