Nobelpris i fysiologi eller medicin offentliggjort

De tre nobelpristagarnas upptäckt av hepatit c-virus har räddat miljontals liv, när människor sluppit få kronisk hepatit vid livsviktiga blodtransfusioner.

Publicerad
Harvey J. Alter, Michael Houghton och Charles M. Rice.
Bild: © Niklas Elmehed for Nobel Media

I år tillkännagavs Nobelpriset i fysiologi eller medicin 2020 runt lunchtid på måndagen den 5 oktober, då Thomas Perlmann, sekreterare i Nobelkommittén, berättade att priset ska delas lika mellan tre forskare: Harvey J. Alter, Michael Houghton och Charles M. Rice. Här kan du läsa en längre text av F&F om årets Nobelpris i fysiologi eller medicin.

Forskarna har bidragit med varsitt steg till upptäckten av hepatit c-virus:

Alter insåg att det fanns en tidigare okänd smitta i blod som gav en kronisk form av leversjukdomen hepatit. Houghton lyckades sedan ta fram det nya virusets arvsmassa. Slutligen kunde Rice visa att det var just detta virus som låg bakom sjukdomen.

Hepatit c-virus smittar via blod och ger kronisk leversjukdom som kan ge upphov till skrumplever och även levercancer. Viruset drabbar 70 miljoner människor varje år, och dödar omkring 400 000 människor globalt. I Sverige diagnosticeras omkring 1 500 personer årligen.

”Tidigare var det som rysk roulette att få blod”

Vid presskonferensen beskrev Nils-Göran Larsson, professor i mitokondriell genetik och medlem av Nobelkommittén, en viktig anledning till att upptäckten var betydelsefull:

– Tidigare var det som rysk roulette att få en blodtransfusion, eftersom det inte fanns något sätt att testa blodet för förekomst av den potentiellt dödliga smittan! 

Patrik Ernfors, professor i vävnadsbiologi och ledamot i Nobelkommittén, svarar på om det går att dra några paralleller mellan upptäckten av hepatit c-viruset och dagens forskning på coronaviruset.

– Jag tycker det är ganska lätt att relatera till dagens situation, säger han, och förklarar att det handlar om att först upptäcka viruset och sedan forska vidare. Själva upptäckten är kritisk, och i dag har forskningsmetoderna utvecklats mycket sedan 1980-talet, när hepatit c upptäcktes.

Thomas Perlmann hade inför presskonferensen lyckats nå Harvey J. Alter och Charles M. Rice.

– Jag väckte dem och de var mycket överraskade. De satt verkligen inte vid telefonen eftersom jag fick ringa flera gånger utan att få svar, men när vi väl pratade blev de väldigt glada.

Särskilt angeläget med pris för virusupptäckt i år  

Enligt Maria Masucci, professor i virologi vid Karolinska institutet och medlem av Nobelförsamlingen, är årets pris enormt viktigt. 

– Detta är verkligen en upptäckt till mänsklighetens nytta! Nu kan vi se till att blod testas och även hitta virusbärare, men även använda de läkemedel som i förlängningen har utvecklats tack vare deras upptäckt. Forskarna har gjort sitt och nu är det upp till samhället att se till att tester verkligen används, och att läkemedel görs tillgängliga, säger hon.

Att en virusupptäckt belönas just i år kan ses som en tanke, men hon är noga med att betona att processen att ta fram pristagare är ett långsiktigt arbete som sträcker sig mer än 8–9 månader och att man länge har haft pristagarna i åtanke.

– Men det känns ju särskilt angeläget i år. För några år sedan sa en amerikansk kongressledamot att ”nu har vi löst problemet med infektionssjukdomar och kan ägna oss åt annat”, men i år har ett virus visat att så inte var fallet, säger Maria Masucci.

”Det här är verkligen en upptäckt till mänsklighetens nytta”


Bild: Lotta Fredholm

”Detta är verkligen en upptäckt till mänsklighetens nytta! Nu kan vi se till att blod testas och även hitta virusbärare, men även använda de läkemedel som i förlängningen har utvecklats tack vare deras upptäckt”, säger Maria Masucci, professor i virologi vid Karolinska institutet och medlem av Nobelförsamlingen, om Nobelpriset i fysiologi eller medicin 2020.

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor