Nu kommer nano-motorerna

Små guldstavar som opererar inuti celler.

 

Publicerad
Guld som glimmar inuti en odlad mänsklig cell.
Bild: Mallouk Lab, Penn State University

För första gången har forskare lyckats få nano-motorer att driva runt inuti en levande mänsklig cell. Drömmen är att tillverka små syntetiska och styrbara nano-maskiner som jobbar åt oss på cellnivå. De skulle kunna attackera cancerceller, eller distribuera medicin direkt till målet.

Nano-motorn består av en tre mikrometer lång guldstav som sätts i rörelse av ultraljud. Forskarna vid Pennsylvania State University i USA lyckades få odlade mänskliga celler att sluka guldstavarna och sedan studera deras rörelser inne i cellerna.  

– Det är ju väldigt spännande med mikroskopiska motorer i levande celler. Upptag av ämnen i celler är ett fält som studeras väldigt intensivt just nu. Helst vill vi leverera substanser direkt till cancerceller för att ta död på dem. Man vill ju bara skjuta ”the bad guy” säger Bengt Nordén som är professor i fysikalisk kemi på Chalmers i Göteborg.

I filmens värld är det så klart redan möjligt. I filmen ”Den fantastiska resan” från 1966 räddar en grupp forskare en kollega som har fått en besvärlig propp i hjärnan. De lyckas krympa sig själva och kliver in i en mikroskopisk ubåt som injiceras i kollegans kropp. Det blir en strapatsrik resa som till slut tar dem till proppen som de lyckas förinta.

Just hjärnan är idag en stor utmaning. Den skyddas av blod-hjärnbarriären som gör det svårt att transportera läkemedel till exempelvis hjärntumörer. Men med nano-motorer skulle det gå att korsa blod-hjärnbarriären. Anticancer-läkemedel fästes på guldstavarna som tar sig till hjärntumören där det frisätts.

– Man skulle också kunna använda styrbara mikroskopiska motorer för att mekaniskt göra rent i åderförkalkade kärl. Som spett och borrmaskiner skulle de kunna rensa bort plack i hjärtats kranskärl, säger Bengt Nordén och påminner om att det förmodligen ligger väldigt långt in i framtiden.

 På Pennsylvania State University youtube-sida finns fler filmer på nano-motorer i och utanför odlade mänskliga celler.

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor