Annons

Ett dryckesstop från Gribshunden

Bild: 
Brett Seymour

Nya fynd från unikt medeltidsvrak

Ett fartyg från senmedeltiden upptäcktes för några år sedan i Blekinge skärgård. Det var det danska fartyget Gribshunden som förliste år 1495. I somras har marinarkeologer undersökt vraket.

Annons

Publicerad:

2019-09-18

Fartyget är unikt i sitt slag, ett välbevarat krigsfartyg av ny typ – ett större oceangående fartyg med kanoner.

– Vi har dykt i tre veckor nu i slutet av sommaren. Vi har grävt runt skeppet på botten, berättar Johan Rönnby, professor i marinarkeologi vid Södertörns högskola. 

Detta är en av de bäst bevarade skeppen från denna tid, vilket gör det till ett litet fönster till senmedeltidens sjöfart.

– Mycket är bevarat, vi har hittat tunnor som sannolikt har innehållit proviant – öl och stör, säger Johan Rönnby

De har även funnit en handbössa eller handkanon liksom pilspetsar från armborst. 

– Detta var en brytningstid då man använde både krutvapen och armborst, säger Johan Rönnby. 

Han berättar att själva skrovkonstruktionen är av stort intresse. Fartyget är över 30 meter långt och var av kravelltyp, vilket innebär att plankorna i bordläggningen ligger sida vid sida, och inte omlott, som på de tidigare klinkbyggda fartygen. Kravelltekniken kan ha underlättat för att bygga större skepp.

– Detta var en ny typ av skepp. Columbus seglade över Atlanten med ett liknande skepp, säger Johan Rönnby. 

Gribshunden förliste i en brand och sjönk på 10 meters djup.

Hur är det att dyka kring ett sådant fynd?

– Det är ett bekvämt djup, bara 10 meter – så djupt att man inte märker vågorna, men så grunt så man slipper problem med dyktiderna.

Vad ser man?

– I Östersjön så är det mycket lösa sediment, så man tappar lätt sikten om man petar i detta. Men vi har en sug som vi använder när vi försiktigt gräver runt skeppet som suger upp alla små partiklar som virvlar upp. Och så ligger vi på en sorts ställning så att vi inte kommer åt botten i onödan.

Hur länge i taget är ni nere?

– Ett vanligt pass är på uppåt två timmar, sen vill man upp och fika.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.