Överraskande liv under Antarktis is

Nytt bakteriefynd vidgar synen på var liv kan existera.
Publicerad
**Seglivade.** I den hårda miljön under Vidarsjöns 20 meter tjocka is (t.v.) har forskarna upptäckt levande bakterier (t.h.). (foto: Christian H. Fritsen, Desert Research Institute)

När en grupp forskare borrade genom det nästan 20 meter tjocka istäcket som täcker Vidasjön i östra Antarktis upptäckte de flera levande bakteriestammar. Bakterierna antas ha överlevt där i nästan 3 000 år, trots att de varit isolerade från externa energikällor i totalt mörker och i extremt kallt vatten; minus 13 grader Celsius. Den ovanligt låga temperaturen beror på att salthalten är sju gånger högre än i vanligt havsvatten. Därför är vattnet flytande i stället för att stelna till is.

Sjön saknar syre, men har höga halter av bland annat kol och väte. Kväveoxidhalten är högre än i något annat känt ekosystem på jorden.

Mikrobfyndet förändrar bilden av var liv kan frodas och de villkor som främmande planeter måste uppfylla för att bli värdar för utomjordiskt liv.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor