Polarforskarens fartyg hittat vid Antarktis

Den brittiske polarforskaren Ernest Shackletons fartyg Endurance har hittats på havsbotten vid Antarktis. Skeppet är extremt välbevarat efter 107 år i de iskalla vattnen.

Publicerad

Endurance har legat på havsbotten utanför Antarktis i 107 år.
Bild: Falklands Maritime Heritage Trust, National Geographic

Faryget Endurance fastnade 1915 i packisen vid Antarktis och drev med den ett halvår innan det tills slut bröts sönder och sjönk. Detta innan polarforskaren Ernest Shackleton ens hunnit landstiga på den antarktiska kontinenten med målet att korsa den med hundslädar och till fots.

Nu har fartyget hittats, fortfarande stående på kölen, av en expedition som sökt med obemannade undervattensfarkoster. Tack vare de kalla vattnen har det varken brutits ned, begravts i sediment eller blivit överväxt av alger och andra organismer.

Skyddas av Antarktisfördraget

– Vi har haft extrem tur som lyckats hitta och ta bilder av Endurance. Det är i särklass det finaste trävrak som jag någonsin sett, säger Mensun Bound, ledare för expeditionen Endurance22, till medieplattformen History Hit som varit med och dokumenterat projektet.

Video: Falklands Maritime Heritage Trust

Eftersom vraket kommer att skyddas av Antarktisfördraget har ingen varit ombord, utan bilder och filmer har tagits med obemannade farkoster.

Fartyget ligger på drygt 3 000 meters djup, drygt en halvmil från den position där fartygets kapten 1915 beräknade att det sjunkit.

Shackleton varnades för ismassorna

Utgångspunkten för Shackletons expedition var den norska valfångststationen Grytviken på den lilla ögruppen Sydgeorgien nära Antarktis.

– Han frågade valfångarna om issituationen i Weddellhavet. De rekommenderade honom att inte gå dit på grund av för mycket is. Men Shackleton lyssnade inte, så de gick fast och Endurance sjönk, säger Dag Avango, professor i historia vid Luleås tekniska universitet, som deltagit i ett flertal expeditioner i både Antarktis och Arktis.

Efter Endurances förlisning släpade besättningen tre livbåtar med stora umbäranden över packisen och rodde till Elefantön, en sträcka på 100 landmil från platsen för förlisningen. Från ön rodde Shackleton och fem mannar ytterligare 130 landmil till Sydgeorgien. Där fick de hjälp att undsätta resten av besättningen innan de till sist hämtades hem av ett större fartyg.

Endurance är extremt välbevarat

Med på expeditionen som nu hittat vraket finns marinarkeologer och andra forskare, samt ingenjörer och filmare. Men det vetenskapliga värdet av upptäckten är litet, anser Dag Avango.

Pågående konflikt om Sydgeorgien

Ögruppen Sydgeorgien är symboliskt viktig för Storbritannien, som är i konflikt med Argentina om bland annat Sydgeorgien och Antarktiska halvön. Det framhåller Dag Avango, svensk representant i en vetenskaplig kommitté för kulturarv i polarmiljö inom expertorganisationen Icomos, som är rådgivande till FN:s kulturorgan Unesco.

– Jag är historiker som gillar att arbeta med arkeologiska metoder, och tycker att källvärdet är litet. Alla ritningar finns till exempel bevarade. Värdet är mera det storslagna i att upptäcka att fartyget ligger där och är så välbevarat, säger han.

I januari hölls 100-årsminnet av Shackletons död. Han avled på Sydgeorgien och ligger begravd i Grytviken.

Endurance kommer med största sannolikhet att bli kulturarvsskyddat inom Antarktisfördraget. Det reglerar deltagande länders agerande på Antarktis, framför allt inom miljöfrågor men även hur kulturhistoriska lämningar tas om hand. Knappt ett hundratal historiska lämningar i Antarktis är i dag skyddade. Bland annat finns byggnader bevarade från svenske Otto Nordenskiölds expedition 1901–1903. Även hans skepp Antarctic fastnade i Weddellhavets ismassor och bröts sönder.

F&F i din mejlbox!

Håll dig uppdaterad med F&F:s nyhetsbrev!

Beställ nyhetsbrev

Prenumerera på Forskning & Framsteg!

10 tidningsnummer om året och dagliga nyheter på fof.se med kunskap baserad på vetenskap.

Beställ idag
Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor